Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CLAM-Gallas_Eduard_14.3.1805-17.3.1891)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CLAM-GALLAS Eduard 14.3.1805-17.3.1891

Z Personal
Eduard CLAM-Gallas
Narození 14.3.1805
Úmrtí 17.3.1891
Povolání

45- Voják nebo partyzán

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Eduard CLAM-Gallas