Verze z 11. 10. 2019, 18:36, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CLAM-GALLAS Kristián Kryštof 3.9.1771-21.8.1838

Z Personal
Kristián Kryštof CLAM-GALLAS
Narození 3.9.1771
Místo narození Praha
Úmrtí 21.8.1838
Povolání 52- Archeolog
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 433

CLAM-GALLAS, Kristián Kryštof, * 3. 9. 1771 Praha, † 21. 8. 1838 ?, podnikatel, kreslíř, mecenáš

Narodil se v rodině Kristiána Filipa C. (1748–1805), který 1768 v dědickém řízení po posledním hraběti Gallasovi přijal spolu se svým bratrem Karlem († 1784) jméno Clam-Gallas. Jako nejstarší syn zdědil fideikomisní panství. 1806 zřídil v Josefově Dole u Liberce přádelnu a barvírnu vlny, jednu z prvních v Čechách, kterou později prodal firmě Ballabene a spol. Sídlil na rodinném zámku ve Frýdlantě a účastnil se aktivně společenského a politického života šlechty v Čechách. Byl nejvyšším maršálkem Království českého. Stal se mecenášem, předsedou Společnosti vlasteneckých přátel umění, amatérským kreslířem a rytcem. Některé jeho kresby, provedené A. Puchernou jako kolorované obrysové lepty (tzv. Umrißradierungen), byly zařazeny do knihy A. G. Meissnera Historisch-malerische Darstellungen aus Böhmen (1798). V srpnu 1821 C. získal koncesi na zřízení domácí kamenotiskárny k soukromým účelům, ale žádné litografie z dílny se zřejmě nedochovaly. Oženil se s Josefínou Clary- Aldringenovou (1777–1828), s níž měl tři dcery a syna Eduarda C. (1805–1891), který se stal generálem císařské rakouské armády.

L: Dlabač 1, s. 283; OSN 5, s. 429; BL 1, s. 203; P. Mašek, Modrá krev, 1999, s. 38; I. Nebehay – R. Wagner, Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten 1–3, 1981–1984, rejstřík; R. Prahl a kol., Prag 1780–1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, 2000, passim; B. Rök, Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, 1995; Thieme – Becker 7, s. 41; Voit, s. 166; J. Wittlichová – R. Vondráček a kol., Litografie – kamenopis aneb počátky české litografie 1819–1850 k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem, 1996, passim.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Petr Voit, Vlastislav Lacina