Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CORTI_alle_Catene_Hugo_Conte_14.11.1851-30.11.1916)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CORTI alle Catene Hugo Conte 14.11.1851-30.11.1916

Z Personal
Hugo Conte CORTI alle Catene
Narození 14.11.1851
Úmrtí 30.11.1916
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Hugo Conte CORTI alle Catene