Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (CZECH_Jakob_23.7.1845-11.12.1939)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CZECH Jakob 23.7.1845-11.12.1939

Z Personal
Jakob CZECH
Narození 23.7.1845
Úmrtí 11.12.1939
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik


Jakob CZECH