DAVID Josef Julius 2.3.1871-2.4.1941

Z Personal
Josef Julius DAVID
Narození 2.3.1871
Místo narození Miletín u Dvora Králové nad Labem
Úmrtí 2.4.1941
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 64- Překladatel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 145-146

DAVID, Josef Julius (též DAVID-ZVIČÍNSKÝ, Josef Julius), * 2. 3. 1871 Miletín u Dvora Králové nad Labem, † 2. 4. 1941 Plzeň, překladatel, odborný spisovatel, pedagog

Syn tkalcovského mistra a miletínského měšťana Julia D. a jeho ženy Marie, roz. Vlčkové. Obecnou školu vychodil v rodišti, měšťanskou v Hořicích. 1886–90 navštěvoval učitelský ústav v Hradci Králové. Po maturitě 1890 nastoupil jako podučitel na chlapecké měšťanské škole v Hradci Králové, kde vyučoval němčinu a hudbu. Později vykonal zkoušky z angličtiny. Od 1895/96 se stal pomocným učitelem na učitelském ústavu, zároveň i na obchodní akademii a zůstával definitivním učitelem na měšťanské škole v Hradci Králové. 1925 byl jmenován ředitelem měšťanské školy v Třebechovicích pod Orebem, kde působil do 1931. Byl ženatý s Bohumilou, roz. Pišlovou.

Jako překladatel z angličtiny se počal uplatňovat od 1898, kdy vydal překlad Parkerova díla Povaha krásných umění. Ojedinělou se stala spolupráce s Gustavem Žďárským na překladu z italštiny G. Mazziniho Úvahy vybrané z literárních, politických a náboženských spisů (1900). Spolupráci navázal zejména s Ottovým nakladatelstvím v Praze. Svými překlady úspěšně vyplňoval několik jeho edic jako Anglickou knihovnu, Ottovu anglo-americkou knihovnu, Světovou, posléze Ottovu světovou knihovnu. Ačkoliv tendoval k filologické preciznosti, nevyhnul se mnohdy pokusům o neologismy, které se stávaly rušivým elementem jeho převodů. Knihy opatřoval často doslovy a poznámkami. Přeložil také řadu filozofických a historických prací (J. S. Mill, Tři eseje o náboženství, 1900, J. Morley, O kompromisu, 1902, F. Lützow, Čechy. Nástin historický, 1912 s úvodem E. Denise, L. Hearn, Průhledy v neznámý Japan, 1911, E. Arnold, Světlo Asie, 1924). Zajímal ho W. M. Thackeray, z jehož díla nakonec vydal tři významné překlady Knihu snobů (1905) v Ottově Anglické knihovně, Výbor kratších prací (1906) a zejména nejpopulárnější Trh marnosti (1930). O nový překlad stěžejního díla anglické klasické literatury, Miltonův Ztracený ráj, se s úspěchem pokusil již 1911, pro Ottovu prestižní edici Sborník světové poesie. Překladatelskou výzvou se pro D. staly nové převody P. B. Shelleyho, jimž se intenzivně věnoval v období 1934–38 (Alastor čili Duch samoty, 1934, Odboj islámu, 1936), zejména však Odpoutaný Prométheus (1938), zároveň poslední D. vydaný překlad. Pod řadou pseudonymů (A. Zvičínský, též Zvičinský, J. David-Zvičínský, Josef Julius David-Zvičínský) přispíval převody drobných povídek a novel i odborných prací do časopisů (Ratibor, Nový Paleček, Škola měšťanská aj.). Byl autorem několika učebnic anglického jazyka (např. Učebnice jazyka anglického pro obchodní akademie a školy střední, 1920) i anglické gramatiky a čítanky, určené pro střední školy a obchodní akademie (Anglická obchodní korespondence, 1915, Stručná mluvnice jazyka anglického, 1915).

D: překlady (výběr): E. Wetherell, Široširý svět, 1901; O. Goldsmith, Vikář wakefieldský, 1904; Ik Marvel, Mládenecká snění aneb Kniha srdce, 1905; T. G. Smollett, Výprava Humfrida Clinkera, 1909; A. Quiller-Couch, Shakespearovy vánoce a jiné povídky, 1910; J. Thomson, Roční časové, 1912; J. Payn, Světlušky, 1925; T. Hardy, Tess z ďUrbervillů. Čistá žena, 1927; W. B. Yeats, Hraběnka Cathleenová, 1929; H. G. Wells, Prozatím, 1930; J. Rhode, Odsouzená porota, 1930 (s J. Dubnem); J. S. Strange, Stopa k druhému zločinu, 1930; L. Strachey, Královna Viktorie, 1931; H. S. Walpole, Inkvizitor, 1936.

L: Literární rozhledy 10, 1926, s. 252, 16, 1931, s. 193; OSN 28, s. 250; OSND 1/2, s. 1407; E. Čapek, Z literatury pokrokového hnutí, in: Nové Čechy 5, 1928, s. 20, 23; V. Bitnar, Kalendář Literárních rozhledů 10, 1926, s. 252; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 489; LČL 1, s. 516 (s chybným datem narození opraveným 3/2, s. 1403); A. Volencová, J. J. D. (inventář archivního fondu), 1997.

P: Biografický archiv ÚČL Praha; matrika narozených f. ú. Miletín, sign. 101–3341, 1867–1886, fol. 51/53 uložená v SOA Zámrsk; matrika zemřelých římskokatolických sv. 3, fol. 217 Plzeň; LA PNP Praha (1 karton).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marcella Husová