Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DELENK_Jurij_(Georg)_22.4.1882-1918)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DELENK Jurij (Georg) 22.4.1882-1918

Z Personal
Jurij (Georg) DELENK
Narození 22.4.1882
Úmrtí 1918
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jurij (Georg) DELENK