DEMEL Benjamin Joseph Ernst Anton 12.1.1818-17.6.1867: Porovnání verzí

Z Personal
(DEMEL_Benjamin_Joseph_12.1.1818-17.6.1867)
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
| jméno = Benjamin Joseph DEMEL
+
| jméno = Benjamin Joseph Ernst Anton DEMEL
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 12.1.1818
 
| datum narození = 12.1.1818
 
| místo narození = Opava
 
| místo narození = Opava
 
| datum úmrtí = 17.6.1867
 
| datum úmrtí = 17.6.1867
| místo úmrtí = Deutsch Altenburg
+
| místo úmrtí = Deutsch Altenburg bei Hainburg an der Donau (Rakousko)
 
| povolání = 44- Právník
 
| povolání = 44- Právník
 
43- Významný představitel obecní správy
 
43- Významný představitel obecní správy
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Benjamin Joseph DEMEL
+
}}
 +
'''DEMEL, Benjamin Joseph Ernst Anton''', ''* 12. 1. 1818 Opava, † 17. 6. 1867 Deutsch Altenburg bei Hainburg an der Donau (Rakousko), advokát, politik''
 +
 
 +
Pocházel z rodiny zámožného opavského měšťana a perníkáře
 +
Josefa D. a Antonie, roz. Oberhauserové. 1835–37 studoval
 +
filozofii v Olomouci, pak právní nauky na univerzitě
 +
v Praze, kde 1843 získal doktorát (JUDr.), a od 1842 na
 +
hornicko-lesnické akademii v Banské Štiavnici na Slovensku.
 +
Hornicko-lesnickou kvalifikaci využíval od 1846 při zaměstnání
 +
u horního soudu v Kutné Hoře. Tam se 1856 stal notářem
 +
a o rok později zemským advokátem. Pracoval i jako
 +
obecní radní a přijal místo ředitele spořitelny. V polovině
 +
50. let se snažil získat profesuru hornického práva na některé
 +
univerzitě. Na vlastní žádost byl 1862 přeložen do Kroměříže.
 +
Figuroval v čele několika spolků (např. Kasina), působil od
 +
1864 jako radní a od 1867 i jako starosta města. V Kroměříži
 +
získal velkou popularitu, např. 1865 předsedal velké hospodářské
 +
výstavě, jíž pořádala v říjnu Hospodářská jednota
 +
záhlinicko-kvasická. Založil občanskou záložnu a městskou
 +
spořitelnu, zajímal se o ostrostřelecký sbor a k jeho jubileu
 +
vydal slavnostní spis. 1867 byl zvolen poslancem moravského
 +
zemského sněmu za Kroměříž a moravskou národní stranu
 +
(ačkoliv byl etnickým Němcem) a přísedícím moravského
 +
zemského výboru.
 +
 
 +
D. uměl od mládí velmi dobře polsky a česky, jak svědčí
 +
jeho dopisy A. V. Šemberovi. Za studií se sblížil s českým
 +
prostředím a ztotožnil se s českým vlastenectvím. 1848 byl
 +
neoficiálním účastníkem Slovanského sjezdu v Praze a pokusil
 +
se kandidovat do českého zemského sněmu. 1848–49 se
 +
vyučil knihařství u Karla Vetterla v Praze, poněvadž (jak psal
 +
Šemberovi) chtěl prostřednictvím knih a tisku šířit a prosazovat
 +
slovanskou myšlenku. V Kutné Hoře se snažil zřídit tiskárnu.
 +
Kvůli příslušnosti k moravské národní straně a vstřícnosti
 +
k Čechům a k češtině byl trvale napadán radikály z německého
 +
tábora. Objevila se u něho deprese, kterou si léčil ve
 +
Vídni. Odtud 6. 6. 1867 odešel, 17. 6. bylo jeho tělo objeveno
 +
v Dunaji nedaleko Deutsch Altenburgu. V souvislosti s náhlou
 +
smrtí se spekulovalo o sebevraždě nebo politické vraždě.
 +
 
 +
'''D:''' Zur Feier des 200 Jährigen Bestandes des Schützen-Corps in Kremsier,
 +
1864.
 +
 
 +
'''L:''' AČP, s. 71; BL 1, s. 238; Dopisy. Z Kroměříže, in: Moravská Orlice 5,
 +
1867, č. 156, s. 3 (z 11. 7. 1867); F. V. Peřinka, Spravedlivý Němec kroměřížským
 +
purkmistrem, in: Vlastivědný sborník střední a severní Moravy 10,
 +
1931–1932, duben 1932, příloha k č. 8, s. 6–8; Z. Fišer (ed.), Zpravodajství
 +
Jana Kozánka z Opavy 1845–1849. Suplementum Sborníku Státního okresního
 +
archivu Přerov, 1999, s. 104.
 +
 
 +
'''P:''' ZA Opava, rodná matrika římskokatolické fary Opava – Svatý Duch,
 +
Tom. I (1785–1820), fol. 616; MZA Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha
 +
č. 8 018, matrika zemřelých římskokatolického farního úřadu u Panny Marie
 +
v Kroměříži (1858–1875), fol. 101.
 +
 
 +
Martin Rája, Zdeněk Fišer
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:44- Právník]]
 
[[Kategorie:44- Právník]]

Verze z 20. 12. 2016, 21:04

Benjamin Joseph Ernst Anton DEMEL
Narození 12.1.1818
Místo narození Opava
Úmrtí 17.6.1867
Místo úmrtí Deutsch Altenburg bei Hainburg an der Donau (Rakousko)
Povolání

44- Právník

43- Významný představitel obecní správy

DEMEL, Benjamin Joseph Ernst Anton, * 12. 1. 1818 Opava, † 17. 6. 1867 Deutsch Altenburg bei Hainburg an der Donau (Rakousko), advokát, politik

Pocházel z rodiny zámožného opavského měšťana a perníkáře Josefa D. a Antonie, roz. Oberhauserové. 1835–37 studoval filozofii v Olomouci, pak právní nauky na univerzitě v Praze, kde 1843 získal doktorát (JUDr.), a od 1842 na hornicko-lesnické akademii v Banské Štiavnici na Slovensku. Hornicko-lesnickou kvalifikaci využíval od 1846 při zaměstnání u horního soudu v Kutné Hoře. Tam se 1856 stal notářem a o rok později zemským advokátem. Pracoval i jako obecní radní a přijal místo ředitele spořitelny. V polovině 50. let se snažil získat profesuru hornického práva na některé univerzitě. Na vlastní žádost byl 1862 přeložen do Kroměříže. Figuroval v čele několika spolků (např. Kasina), působil od 1864 jako radní a od 1867 i jako starosta města. V Kroměříži získal velkou popularitu, např. 1865 předsedal velké hospodářské výstavě, jíž pořádala v říjnu Hospodářská jednota záhlinicko-kvasická. Založil občanskou záložnu a městskou spořitelnu, zajímal se o ostrostřelecký sbor a k jeho jubileu vydal slavnostní spis. 1867 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu za Kroměříž a moravskou národní stranu (ačkoliv byl etnickým Němcem) a přísedícím moravského zemského výboru.

D. uměl od mládí velmi dobře polsky a česky, jak svědčí jeho dopisy A. V. Šemberovi. Za studií se sblížil s českým prostředím a ztotožnil se s českým vlastenectvím. 1848 byl neoficiálním účastníkem Slovanského sjezdu v Praze a pokusil se kandidovat do českého zemského sněmu. 1848–49 se vyučil knihařství u Karla Vetterla v Praze, poněvadž (jak psal Šemberovi) chtěl prostřednictvím knih a tisku šířit a prosazovat slovanskou myšlenku. V Kutné Hoře se snažil zřídit tiskárnu. Kvůli příslušnosti k moravské národní straně a vstřícnosti k Čechům a k češtině byl trvale napadán radikály z německého tábora. Objevila se u něho deprese, kterou si léčil ve Vídni. Odtud 6. 6. 1867 odešel, 17. 6. bylo jeho tělo objeveno v Dunaji nedaleko Deutsch Altenburgu. V souvislosti s náhlou smrtí se spekulovalo o sebevraždě nebo politické vraždě.

D: Zur Feier des 200 Jährigen Bestandes des Schützen-Corps in Kremsier, 1864.

L: AČP, s. 71; BL 1, s. 238; Dopisy. Z Kroměříže, in: Moravská Orlice 5, 1867, č. 156, s. 3 (z 11. 7. 1867); F. V. Peřinka, Spravedlivý Němec kroměřížským purkmistrem, in: Vlastivědný sborník střední a severní Moravy 10, 1931–1932, duben 1932, příloha k č. 8, s. 6–8; Z. Fišer (ed.), Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy 1845–1849. Suplementum Sborníku Státního okresního archivu Přerov, 1999, s. 104.

P: ZA Opava, rodná matrika římskokatolické fary Opava – Svatý Duch, Tom. I (1785–1820), fol. 616; MZA Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 8 018, matrika zemřelých římskokatolického farního úřadu u Panny Marie v Kroměříži (1858–1875), fol. 101.

Martin Rája, Zdeněk Fišer