Verze z 22. 10. 2019, 09:23, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DEYM ze Stříteže František de Paula 28.2.1871-23.11.1925

Z Personal
František de Paula DEYM ze Stříteže
Narození 28.2.1871
Místo narození Praha
Úmrtí 23.11.1925
Místo úmrtí Bad Einöd (Rakousko)
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 195

DEYM ze Stříteže, František de Paula (též Franz), * 28. 2. 1871 Praha, † 23. 11. 1925 Bad Einöd (Rakousko), politik

Pocházel z hostinnské větve českého šlechtického rodu majícího kořeny ve 14. století. 1708 jim byl potvrzen český panský stav. Hraběcí titul jim náležel od 1730. Otec František de Paula D. (1838–1903) byl diplomatem, matka Anna Maria, roz. Schlabrendorfová (1852–1919). D. studoval práva a hospodářské vědy v Halle nad Sálou, potom se stal státním úředníkem a okresním komisařem pražského místodržitelství. 1902 se ve Vídni oženil s Marií Ludmilou de la Fontaine et d’Harnoncourt-Unverzagtovou (1881–1949), majitelkou panství Hajany a Střelice. Zároveň odešel ze státní správy a věnoval se rodinným velkostatkům v Hajanech a v Hostinném. 1907 až 1910 zasedal v českém zemském sněmu. Po 1910 se stal viceprezidentem moravské zemědělské rady a prezidentem Zemské komise pro ochranu mládeže na Moravě. Měl 8 dětí, nejstarší syn Hubert Vladimír (1908–2008) prodal 1929 Hostinné se zámkem Nové Zámky jaroměřskému továrníkovi Polickému, vdova po D. dožila na statku v Hajanech, který jí byl po druhé světové válce brněnským národním revolučním výborem vyvlastněn. Druhorozený Leopold (1917–1977) a jeho druhá žena Michaela Anastasia, roz. Skramliková z Cronreuthu, se podíleli na domácím odboji během nacistické okupace.

L: OSN 7, s. 466, 28, s. 268; BL 1, s. 244–245; Wurzbach 3, s. 277; Lišková, s. 50; P. Mašek, Modrá krev, 1999, s. 68; týž, Šlechtické rody v zemích Koruny české od roku 1620, 1 (A–M), 2008, s. 177n.

P: MZA Brno, fond Velkostatek Hajany; SOA Zámrsk, fond Velkostatek Hostinné.

Miloš Hořejš