Verze z 11. 12. 2019, 18:54, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DITTRICH František 19.2.1801-21.10.1875

Z Personal
František DITTRICH
Narození 19.2.1801
Místo narození Praha
Úmrtí 21.10.1875
Místo úmrtí Praha
Povolání 62- Osvětový nebo veřejný činitel
43- Významný představitel obecní správy
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 228-229

DITTRICH, František, * 19. 2. 1801 Praha, † 21. 10. 1875 Praha, podnikatel, komunální politik

Narodil se ve vorařské rodině v Podskalí, záhy osiřel a vychovával ho nejprve dědeček, později poručník. Nikdy nezískal soustavnější vzdělání a stal se vorařem, 1826 si z ušetřených peněz zřídil obchod plavebním dřívím a později vorařskou hospodu. V podnikání byl úspěšný, další majetek mu přinesl výhodný sňatek (1839). Poté si zakoupil dům čp. 383/II (tzv. Podskalskou radnici, nyní Rašínovo nábřeží 58), kde žil až do konce života. D. stál i u počátků spolku Vltavan, jehož se stal 1871 patronem, přispíval i na další vlastenecké či charitativní spolky. Osobní statečnost prokázal při záchraně osob ohrožených povodněmi 1845 a 1862.

Jako aktivní vlastenec (přátelil se mj. s J. K. Tylem) se D. podílel na počátcích Matice české, Měšťanské besedy a 1848 se účastnil činnosti Svatováclavského, posléze Národního výboru. 1848 byl také členem březnové delegace do Vídně, požadující česká národní práva, a koncem téhož roku také delegace, která měla demonstrovat oddanost nově zvolenému císaři Františku Josefovi I. Po porážce revoluce nebyl perzekvován, ale načas se stáhl z veřejného života. Až po uvolnění poměrů 1861 byl zvolen pražským zastupitelem a 1863 náměstkem primátora Václava Bělského. Stal se předsedou Sboru pro postavení Národního divadla (1865), funkci však odmítl. V únoru 1870 byl, po rezignaci K. L. Klaudyho a císařském nesouhlasu s několika navrženými kandidáty (mj. F. A. Braunerem), jmenován čtrnáctým pražským starostou. Usiloval o vyrovnané rozpočty města a připravil řadu později uskutečněných projektů. Ve funkci starosty oddal první občanský sňatek v Praze (v březnu 1871) a za jeho úřadování byla v Praze vedle popisných zavedena také orientační čísla na domech. Po třech letech se 1873 pro vysoký věk starostenství vzdal a věnoval se pouze podnikání. 1864 inicioval vznik České akciové společnosti pro paroplavbu a stal se jejím prvním předsedou. První parník Prag–Praha jezdil mezi Prahou a Štěchovicemi od srpna 1865. Za zásluhy při zavádění osobní paroplavby na Vltavě získal 1875 rytířský kříž řádu Františka Josefa. Byl po něm pojmenován parník Primátor Dittrich, spuštěný na Vltavu 1891, a ulice v Podskalí, vybudovaná 1894 na místě někdejší svatováclavské trestnice. D. byl připomenut v expozici v někdejší podskalské celnici na Výtoni (Praha). Pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

L: RSN 4, s. 303; OSN 7, s. 631–632; MSN 2, s. 285; KSN 3, s. 366; F. Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedních, 1903, s. 150, 857; T. Jelínková, Pražští primátoři, in: Pražský sborník historický 26, 1993, s. 113–114; J. A. Novák, F. D. Od voru k parníkům, in: Hospodářské noviny 12. 12. 2008; V. Ledvinka, F. D., in: Listy hlavního města Prahy, únor 2009, s. 7.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Burda