Verze z 22. 12. 2019, 17:15, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOHNÁLEK Karel 25.5.1879-4.11.1945

Z Personal
Karel DOHNÁLEK
Narození 25.5.1879
Místo narození Skuhrov nad Bělou u Rychnova nad Kněžnou
Úmrtí 4.11.1945
Místo úmrtí Brno
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 275-276

DOHNÁLEK, Karel, * 25. 5. 1879 Skuhrov nad Bělou u Rychnova nad Kněžnou, † 4. 11. 1945 Brno, malíř, grafik

Pocházel z katolické rodiny barvířského mistra. Před 1900 odešel do Vídně, kde se vyučil a pracoval patrně jako malíř pokojů. Ve studiu pokračoval 1904–07 na AVU v Praze u profesorů Vlaha Bukovace, Rudolfa Ottenfelda a Františka Ženíška. Tehdy udivoval znalostí anatomie lidského těla, kresebnou vyspělostí a rychlostí zachycení pohybu modelů. Virtuózní kresba ho vedla ke grafickým technikám. V nich vynikl a objevil tzv. československou D. grafiku (rytiny na olejovém plátně), přijatou světovou uměleckou veřejností. Díla zpracovaná touto technikou byla uložena ve světových grafických sbírkách, např. v Britském muzeu v Londýně, vatikánské knihovně, v Paříži aj. Oženil se 1910 s Marií Šebelovou ve Vídni-Meidlingu. Nadaný výtvarník D. nebyl doceněn.

L: Toman 1, s. 167; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, 1994, s. 82 (vyd. 2001, s. 57); Akademický malíř K. D. mrtev, in: Svobodné noviny. List Sdružení kulturních organisací 1, 1945, č. 142, s. 3, 8. 11. 1945.

P: SOA Zámrsk, fond Sbírka matrik Východočeského kraje, římskokatolický farní úřad Skuhrov nad Bělou, sign. 145–4017, matrika narozených 1834 až 1897 pro Skuhrov, stará fol. 131 (nová fol. 132).

Gustav Novotný