Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DOHNAL_Jindřich_21.7.1868-21.6.1939)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOHNAL Jindřich 21.7.1868-21.6.1939

Z Personal
Jindřich DOHNAL
Narození 21.7.1868
Úmrtí 21.6.1939
Povolání

62- Osvětový nebo veřejný činitel

61- Pedagog


Jindřich DOHNAL