Verze z 24. 10. 2019, 17:23, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DOLEŽAL Bohumil 2.9.1911-3.8.2000

Z Personal
Bohumil DOLEŽAL
Narození 2.9.1911
Místo narození Krnčice (č. o. Nové Syrovice)
Úmrtí 3.8.2000
Místo úmrtí Brno
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
23- Lesník nebo myslivec
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 287-288

DOLEŽAL, Bohumil, * 2. 9. 1911 Krnčice (č. o. Nové Syrovice) u Moravských Budějovic, † 3. 8. 2000 Brno, lesník, pedagog, odborný spisovatel

Pocházel z početné rodiny kováře. Maturoval 1929 na reálném gymnáziu v Moravských Budějovicích, pokračoval na lesnickém odboru VŠZ v Brně (1929–33, ing.) a jeden semestr jako stipendista na École National des Eaux et Forêts v Nancy (1934). Po vojenské prezenční službě byl přijat k Československým státním lesům a statkům. Nastoupil 1936 k Ředitelství státních lesů v Banské Bystrici, kde působil do 1939 v lesním provozu, taxaci lesů, při stavbě lesních silnic a jako přednosta správy státních lesů. 1939 se stal koncipientem a komisařem Výzkumných ústavů zemědělských v Praze. 1941 složil zkoušky pro samostatné lesní hospodáře a pro komisaře výzkumných ústavů, 1941–46 vedl správu Lesního společenstva v Moravských Budějovicích. Na lesnickém odboru VŠZ v Brně (dnes MZLU) obhájil práci Základní pojmy v učení o kontrolních methodách a byl 1946 promován doktorem technických věd. Působil u Ředitelství státních lesů a statků v Hodoníně a 1946–50 jako vedoucí oddělení pro taxaci, hospodářskou a majetkovou evidenci na Ředitelství Školního lesního závodu Masarykův les VŠZ v Brně. 1949 se stal docentem hospodářského lesního zřízení. 1951–53 budoval a řídil Výzkumný sektorový ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Bratislavě a k tomu i práce v šesti vzorových lesních závodech. 1953 byl jmenován docentem na Lesnické fakultě Vysoké školy stavitelství v Brně pro obor hospodářské úpravy lesa a vedoucím katedry hospodářské úpravy lesa a lesnické ekonomiky, 1957 profesorem. Na fakultě byl proděkanem (1954–60, 1969–73). Obhájil disertační práci Pojetí dobové úpravy lesa v socialistickém lesním hospodářství (DrSc., 1962), byl prohlášen čestným doktorem lesnické fakulty v německém Tharandtu (1966) a MZLU v Brně (1992). 1976 odešel do výslužby.

Jako odborník hospodářské úpravy lesů propracoval pojetí a užití základních lesnických nauk v úpravě, teorii a praxi plánování. Vydal na padesát vědeckých prací, čtyři knihy a více než osmdesát článků, směrnic či referátů. Některé příspěvky věnoval speciální a obecné typizaci lesních porostů, jež vyústily v definici jednotných provozních porostních souborů. Hlavním cílem jeho snažení bylo vytvořit pro české lesnictví původní a komplexní metodu hospodářské úpravy lesa. Tu zveřejňoval ve studiích od počátku 70. let a rozváděl v nich i zásady kontrol a ochrany lesa. Psal též hesla pro vídeňský lesnický slovník z hospodářské úpravy lesů (P. Schmid-Haas, ed., Vocabulary of Forest Management, 1990).

Vytvořil novodobou brněnskou školu hospodářské úpravy lesů. Jeho myšlenky a odborné práce ovlivnily postupy hospodářské úpravy lesů v tehdejším Československu a v zahraničí, D. práce byla ceněna např. v bývalé Jugoslávii a v Íránu, kde připravoval hospodářské využití lesů.

Oženil se 1943 s Libuší, roz. Musilovou, a vychovali spolu tři děti. Dožil v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde byl i pohřben.

D: výběr: Priestorová úprava lesa, Bratislava, 1956; Hospodářské plánování v lese. Metodika úpravnického plánování, 1959; Prevádzkové ciele a ich použitie v lesnom hospodárstve, in: Lesnícky časopis, 1960, č. 5, s. 329 až 339; Časová úprava lesa. Niektoré otázky časovej úpravy lesov v socialistickom lesnom hospodárstve, Bratislava 1964; Brněnská metoda hospodářské úpravy lesa, in: Acta Universitatis Agriculturae, Series C Facultas silviculturae, 1970 (zvl. ot.); Rationalisierte Betriebssysteme im Kleinflächenschlag (Femelschlag-Wald), in: tamtéž 42, 1973, č. 3–4, s. 285–311; The Brno concept of management controls in a shelterwood forest, in: tamtéž 44, 1975, č. 1, s. 59–78; Problém biologické a technologické integrace v přírodovědně technologickém pojetí lesa, in: tamtéž 47, 1978, č. 1–4, s. 103–16; Vývoj, stav a výhled úpravnických preventivních opatření proti škodám živly v lese, in: tamtéž 50, 1981, č. 1–4, s. 155–70; Rozbor hospodářských soustav použitých na školním lesním podniku Křtiny v období 1895–1982. 1. Období Julia Wiehla 1895–1927, 1990 (s J. Truhlářem); Rozbor hospodářských soustav použitých na školním lesním podniku Křtiny v období 1895–1982. 2. Prvky hospodářské soustavy použité v období působení zakladatelů lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně (1923–1950), 1990 (s týmž).

L: Prof. Dr. Ing. B. D., DrSc., čestným doktorem lesnické fakulty v Tharandtu, in: Sborník VŠZ v Brně (AUA, Brno), C 36, 1967, s. 104–105; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Akademická obec 1919–1999, 1999, passim.

Jiří Truhlář