Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DRÁPAL_Emil_23.3.1927)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DRÁPAL Emil 23.3.1927

Z Personal
Emil DRÁPAL
Narození 23.3.1927
Povolání 74- Architekt


Emil DRÁPAL