Verze z 1. 3. 2015, 14:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DRESSLER_Heinrich_6.6.1897-19.1.1975)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DRESSLER Heinrich 6.6.1897-19.1.1975

Z Personal
Heinrich DRESSLER
Narození 6.6.1897
Úmrtí 19.1.1975
Povolání

35- Odborník sklářství nebo keramiky

38- Obchod, služby, cestovní ruch


Heinrich DRESSLER