Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (DUS_Jan_1903-1995)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

DUS Jan 1903-1995

Z Personal
Jan DUS
Narození 1903
Úmrtí 1995
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan DUS