DVOŘÁK František 28.11.1896-10.6.1943

Z Personal
František DVOŘÁK
Narození 28.11.1896
Místo narození Červené Pečky u Kolína
Úmrtí 10.6.1943
Místo úmrtí Drážďany (Německo)
Povolání

52- Archeolog

15- Lékaři

DVOŘÁK, František, * 28. 11. 1896 Červené Pečky u Kolína, † 10. 6. 1943 Drážďany (Německo), lékař, archeolog

Pocházel z rodiny lékaře. Na Lékařské fakultě UK v Praze byl 1921 promován MUDr. a 1923 převzal otcovu praxi v rodné obci. Archeologií Kolínska se aktivně zabýval už jako student – prováděl sběry i výkopy a publikoval. Stal se jednatelem Státního archeologického ústavu pro okres Kolín, od 1926 správcem archeologické sbírky kolínského městského muzea, kterou v podstatě vybudoval. Ač neměl v oboru školení, dosáhl profesionální úrovně. Z jeho výzkumů je třeba uvést pohřebiště starší doby bronzové u Polep (1913–25), pravěké výšinné sídliště Bylany-Okrouhlík (1920–30). Životním dílem se stal soupis archeologických památek Kolínska a Kouřimska (1936), nejvýrazněji se zasloužil o objev tzv. bylanské kultury starší doby železné, jejíž postavení a náplň objasnil svými výzkumy na pohřebištích u Hradenína (od 1925) a Plaňan. Knihu o tamních knížecích hrobech napsal ve spolupráci s předním archeologem prof. J. Filipem; ten také upravil jeho poslední práci o slovanských nálezech na Kolínsku poté, co byl D. za odbojovou činnost 1941 nacisty zatčen a po delším věznění popraven. Kolínské muzeum v prvních poválečných letech neslo jeho jméno.

D: Prehistorický výzkum kolínského okolí, in: PA 32, 1921, s. 230–232; Pohřebiště únětické kultury v Polepech u Kolína, in: tamtéž 35, 1926, s. 22–45; Nálezy únětické kultury na Kolínsku, in: tamtéž, s. 353–370; 37, 1931, s. 2–11; 38, 1932, s. 8–14; 39, 1933, s. 60–62; Nálezy zvoncové keramiky na Kolínsku a Českobrodsku, in: tamtéž 37, 1931, s. 36–45; Nálezy bylanského typu na Kolínsku, in: tamtéž 40, 1934–35, s. 72–82; 41, 1936–38, s. 59–86; Pravěk Kolínska, 1936; Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné, 1938; Slovanské nálezy na Kolínsku (s J. Filipem), in: PA 42, 1939–46, s. 70–94.

L: J. Filip – Z. Sedláček, MUDr. F. D., 1973; Z. Jelínek – Z. Sedláček, MUDr. F. D. – lékař, archeolog a odbojář, in: Práce muzea v Kolíně 2, 1982, s. 3–19; Z. Sedláček, Osudy D. archeologické sbírky, in: tamtéž, s. 20–38; Tomeš 1, s. 275; Kutnar, s. 860; Sklenář, s. 153–154.

Karel Sklenář