DVOŘÁK Ladislav 2.6.1866-9.3.1952: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 4: Řádka 4:
 
| datum narození = 2.6.1866
 
| datum narození = 2.6.1866
 
| místo narození = Bechyně
 
| místo narození = Bechyně
| datum úmrtí = 1936
+
| datum úmrtí = <font color="red">9.3.1952</font>
| místo úmrtí = Praha
+
| místo úmrtí = <font color="red">Praha</font>
 
| povolání = 44- Právník<br />61- Pedagog
 
| povolání = 44- Právník<br />61- Pedagog
  
Řádka 40: Řádka 40:
 
množství přednášek o ČSR. Po návratu do vlasti hojně publikoval
 
množství přednášek o ČSR. Po návratu do vlasti hojně publikoval
 
a stal se jedním z předních amerikanofilů v ČSR. Měl
 
a stal se jedním z předních amerikanofilů v ČSR. Měl
vilu v Praze na Ořechovce.
+
vilu <font color="red">čp. 360</font> v Praze na Ořechovce. <font color="red">Po 1938 emigroval do USA, kde žili příbuzní jeho manželky Heleny roz. Korbelové.</font>
 
+
Datum úmrtí uvádí z neznámého zdroje pouze německá wikipedie,
+
jinak zůstalo nepodchyceno.
+
  
 
'''D:''' Sňatek arcivévody Františka Ferdinanda d’Este a první důsledky jeho
 
'''D:''' Sňatek arcivévody Františka Ferdinanda d’Este a první důsledky jeho

Verze z 24. 3. 2021, 18:15

Ladislav DVOŘÁK
Narození 2.6.1866
Místo narození Bechyně
Úmrtí 9.3.1952
Místo úmrtí Praha
Povolání 44- Právník
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 485-486

DVOŘÁK, Ladislav, * 2. 6. 1866 Bechyně, † 1936 Praha ?, právník

Byl synem učitele Josefa D. a Josefy, roz. Peprné, pokřtěn jako Ladislav Karel Josef. Vystudoval práva na české univerzitě v Praze (JUDr. 1891). Poté se věnoval advokátní a soudní praxi, 1894 pobýval v Berlíně, kde na univerzitě navštěvoval přednášky z národního hospodářství a státního práva. 1895–99 působil jako profesor Českoslovanské obchodní akademie v Praze, učil národní hospodářství a směnečné právo. 1898 si v Praze otevřel advokátní kancelář. 1900 a 1901 byl zvolen za mladočechy poslancem zemského sněmu (za města Slaný, Louny, Rakovník a Velvary), poprvé porazil i pozdějšího ministra V. Klofáče, 1902 byl zvolen do říšské rady za město Písek. Oba mandáty si podržel do 1907. Psal o státoprávních otázkách, např. o vztahu Rakouska a Uher, o národnostní otázce (zejména u úřednictva), analyzoval důsledky morganatického sňatku následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este aj. Za spis Co jest národnost? (1893) získal cenu ČAVU. Redigoval Sborník spisů politických a národohospodářských, spolupracoval s Ottovým slovníkem naučným (zkratka Dř.) i s pařížskou Revue de droit public et de la science politique.

Jeho práce Podstata a význam českého práva státního (1897) byla za první světové války přeložena do angličtiny a sloužila jako informační text rozšiřovaný zahraničním odbojem. Po vzniku republiky vstoupil do služeb nového státu a pracoval jako zpravodaj ministerstva obchodu v USA (1919–23), kde přednesl množství přednášek o ČSR. Po návratu do vlasti hojně publikoval a stal se jedním z předních amerikanofilů v ČSR. Měl vilu čp. 360 v Praze na Ořechovce. Po 1938 emigroval do USA, kde žili příbuzní jeho manželky Heleny roz. Korbelové.

D: Sňatek arcivévody Františka Ferdinanda d’Este a první důsledky jeho prohlášení z 28. 6. 1900, 1900; Nová válka světová, 1921; Alliance Rusko-Německá: ke konferenci janovské, 1922; Vzpomínky na Ameriku a tužby ve vlasti, 1923; O vůdčích zásadách hospodářských ve Spojených státech, 1927; O účelnosti ideí a metod Spojených států pro národní hospodářství československé, 1928.

L: OSN 28, s. 311; OSND 2/1, s. 312–313; KSN 3, s. 573; Kulturní adresář ČSR 1, 1934, A. Dolenský (ed.), s. 82.

P: SOA Třeboň, matrika narozených řkt. f. ú. Bechyně, Tom XIV, 1859 až 1872, s. 210.

Jiří Martínek