Verze z 1. 3. 2015, 15:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (EFFMERT_Antonín_Jan_25.6.1832-1889)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

EFFMERT Antonín Jan 25.6.1832-1889

Z Personal
Antonín Jan EFFMERT
Narození 25.6.1832
Úmrtí 1889
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Antonín Jan EFFMERT