EHEMANT Franz Lothar 21.11.1748-26.10.1782

Z Personal
Franz Lothar EHEMANT
Narození 21.11.1748
Místo narození Lobeč u Mšena
Úmrtí 26.10.1782
Místo úmrtí Praha
Povolání 53- Historik
73- Uměnovědec nebo historik umění
52- Archeolog
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 532-533

EHEMANT, Franz Lothar, * 21. 11. 1748 Lobeč u Mšena, † 26. 10. 1782 Praha, historik umění

Pocházel ze zámožné rodiny. Vystudoval historii na univerzitě v Praze a po intervenci profesora K. H. Seibta, k jehož žákům a stoupencům náležel, obdržel 1774 profesuru obecných a literárních dějin s estetikou. Pod vlivem J. Q. Jahna se začal zabývat dějinami umění. Objevně orientoval posluchače na kulturní dějiny a seznamoval je s obsahem své soukromé galerie, jedné z největších v Praze, a rozsáhlé knihovny. Měl vynikající pedagogické výsledky, přednášel v němčině, v duchu rakouského patriotismu. Mezi prvními zaměřil pozornost na gotické umění, a to jak na architekturu, tak na deskovou a nástěnnou malbu. Zasloužil se zvláště o popsání a posouzení svatovítské katedrály na Pražském hradě a podrobně se zabýval v Jahnových intencích malbami Mistra Theodorika na Karlštejně. Ač se mýlil v názorech na původ olejomalby (studoval dílo Tommasa da Modena) i v hledání souvislostí mezi Theodorikem a byzantským uměním, patřil k osvícenským průkopníkům dějin výtvarného umění v českých zemích a k prvním propagátorům české gotiky v celorakouském měřítku. V revue J. Dobrovského Böhmische Literatur auf das Jahr 1779 vedl rubriku Kunstsachen. Chystanou monografii o Karlštejně nestačil dokončit.

D: Beschreibung der böhmischen Kunstsachen, die in der Prager Metropolitankirche zu sehen sind, 1771–1778; Etwas zur Kunstgeschichte Böhmens, 1779; Beschreibung der böhmischen Kunstsachen, 1782; Beschreibung der Hauptstadt Prag und übriger Städte Böhmens in Rücksicht auf Kunstsachen, 1780; Anzeige der vorzüglichen Gemälde- und Kupferstichsammlungen zu Prag, in: A. Elsenwanger (ed.), Neueingerichteter Prager Almanach zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr Jesu 1782, 1781, s. 127–136.

L: Dlabač 1, s. 362–363; Wurzbach 4, s. 6; OSN 8, s. 433; ADB 5, s. 694; BL 1, s. 297; K. Kazbunda, Stolice dějin na pražské univerzitě 1, 1964, s. 56–61; J. Petráň, Nástin dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1983, s. 85–87; Kapitoly z českého dějepisu umění 1, 1986, s. 43 až 45; DBE 3, s. 34; R. Prahl, K počátkům a předpokladům dějin umění. F. L. E., in: Umění 52, 2004, s. 3–10.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Kučera