Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (EICHLER_Fritz_25.5.1902)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

EICHLER Fritz 25.5.1902

Z Personal
Fritz EICHLER
Narození 25.5.1902
Povolání

63- Spisovatel

79- Sběratel nebo upravivatel lidových písní


Fritz EICHLER