Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (EISNER_Karl_21.11.1889)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

EISNER Karl 21.11.1889

Z Personal
Karl EISNER
Narození 21.11.1889
Povolání

63- Spisovatel

64- Překladatel


Karl EISNER