EKKARD †8.8.1023

Z Personal
EKKARD
Narození 2. polovina 10. století
Úmrtí 8.8.1023
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 567-568

EKKARD (též EKKEHARD, ECCARDUS, EKKARDUS, EKKIHARDUS), * 2. polovina 10. století ?, † 8. 8. 1023 Praha, biskup pražský

Byl 995–1017 opatem v benediktinském klášteře v Nienburgu nad Sálou v Sasku, jehož úkolem byla christianizace slovanských Srbů. Lze předpokládat, že ovládal slovanský jazyk. Udržoval přátelské vztahy s římsko-německým králem, později císařem Jindřichem II., který byl na E. pozvání také přítomen svěcení kláštera v Nienburgu (1004). Podle merseburského biskupa Dětmara (Thietmara) ho po smrti pražského biskupa Thiddaga 10. 6. 1017 Jindřich II. dosadil na pražský biskupský stolec a 4. 11. ho mohučský arcibiskup Erkenbald s Dětmarovým souhlasem v Merseburgu vysvětil. Úřad zastával do konce života. O E. činnosti v biskupském úřadu prameny mlčí. Tradice zachovala pouze zprávu o jeho kazatelských schopnostech a o úpravě desátku (každý, kdo vlastnil alespoň popluží půdy, měl platit dvě měřice vysoké pět dlaní a dva prsty, jednu měřici pšenice, druhou ovsa, oproti dřívějšímu stavu, kdy měly být odváděny dvě kopy obilí; na kopu se počítalo padesát snopků).

L: V. Novotný, České dějiny 1/1, s. 713–714.

P: Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon VII, 65, R. Holtzmann (ed.), Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicarum NS 9, München 1935, s. 478, 479; Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, B. Bretholz – W. Weinberger (ed.), in: tamtéž, NS II, Berlin 1923, 2. vyd. 1955, I, 39–40, s. 72, 75–76.

Marie Bláhová