Verze z 11. 3. 2020, 10:05, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ERNST Franz Anton 21.2.1745-13.1.1805

Z Personal
Franz Anton ERNST
Narození 21.2.1745 (datum křtu)
Místo narození Jiřetín pod Jedlovou
Úmrtí 13.1.1805
Místo úmrtí Gotha (Německo)
Povolání 77- Hudební skladatel
78- Hudební interpret
88- Umělecký řemeslník
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 17

ERNST, Franz Anton, * 21. 2. 1745 (datum křtu) Jiřetín pod Jedlovou, † 13. 1. 1805 Gotha (Německo), houslista, hudební skladatel

Základní hudební vzdělání získal od dědečka, někdejšího hudebníka zámecké kapely, základy houslové hry od kantora v Chřibské. Poté odešel do Varnsdorfu, kde se u C. Schuberta učil kromě hry na varhany i hudební teorii. Krátce pobýval v lužickém klášteře v Neuzelle jako choralista, poté čtyři roky studoval na jezuitském gymnáziu v Zaháni, kde rovněž vystupoval jako hráč na housle a violu. Vrátil se do Čech a v Praze absolvoval studia filozofie a práv, nakrátko se vrátil do rodiště jako městský syndik. Podnikl koncertní turné po Evropě a 1773 vstoupil v Praze do služeb hraběte Salma jako jeho sekretář. Během tohoto období se mohl věnovat i studiu, koncertování a kompozici. 1778 již jako uznávaný virtuos získal místo koncertního mistra dvorní kapely na vévodském dvoře v durynské Gothě, kde se již před ním (od 1750) jako kapelník uplatnil jiný významný hudebník původem z Čech, Jiří Antonín Benda. E. byl znám také jako skladatel (dodnes se hrají jeho dva houslové koncerty), autor ve své době známé učebnice houslové hry i jako houslař. Své nástroje navrhoval podle vzoru Stradivariho a cremonské školy. E. vyučoval také kompozici, k jeho žákům patřil mj. i K. Vogel, původem ze severních Čech.

V literatuře bývá uváděno chybné datum narození.

L: Dlabač 1, s. 369–371; Wurzbach 4, s. 72–73 (se soupisem díla); RSN 2, s. 486; Pazdírek 1, s. 241; Riemann 8 (1929), s. 474; HS 1, s. 298; K. Jalovec, Čeští houslaři, 1959, s. 108; F. Žídek, Čeští houslisté tří století, 1979, s. 37; LDM 1, s. 342–343 (se soupisem díla a další literatury); www.ceskyhudebnislovnik.cz.

P: SOA , Litoměřice, sbírka matrik řkt. f. ú. Jiřetín p. Jedlovou 1734–1760, sign. L61/3, s. 83.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marie Makariusová