Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FÜRST_von_Dietrichst_Franz_28.4.1767-8.7.1854)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FÜRST von Dietrichst Franz 28.4.1767-8.7.1854

Z Personal
Franz FÜRST von Dietrichst
Narození 28.4.1767
Úmrtí 8.7.1854
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Franz FÜRST von Dietrichst