FABRICIUS Pavel 1588-3.1.1649: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 12: Řádka 12:
  
 
}}<br/><br/>Pavel FABRICIUS  
 
}}<br/><br/>Pavel FABRICIUS  
 +
 +
FABRICIUS, Pavel, * 1588 Strážnice, † 3. 1. 1649 Lešno
 +
(Polsko), biskup jednoty bratrské, církevní senior
 +
Syn strážnického radního Martina Kováře a Anny Forstové,
 +
zbožných členů jednoty bratrské. Jeho vzdělání bylo svěřeno
 +
starším jednoty. Později byl zapsán na německých univerzitách
 +
v Marburgu (1610), Herbornu (1611) a Heidelberku
 +
(1614), mezi 1610–13 pracoval jako vychovatel Erasma
 +
a Kašpara, synů rakouského stavovského předáka Reicharda
 +
ze Starhembergu. Poté se usadil na Moravě, 1616 byl ordinován
 +
na synodu v Žeravicích, 1618 zvolen asesorem pražské
 +
konzistoře podobojí. V Praze uzavřel sňatek s Annou, jedinou
 +
dcerou seniora pražské konzistoře Matěje Cyra (1566–1618).
 +
Po bitvě na Bílé hoře odešel do Míšně, pobýval i v Drážďanech
 +
a Berlíně (1623), kde mu zemřela manželka i syn Jan.
 +
Ve dvacátých letech působil mj. i jako duchovní ve službách
 +
Václava Viléma z Roupova. 1631 se objevil se saskými vojsky
 +
v Praze. Po jejich porážce se uchýlil opět do Míšně, kde sloužil
 +
rozptýleným souvěrcům. Pro nebezpečné cesty se v říjnu
 +
1632 nemohl zúčastnit synodu v Lešně, na němž byl v nepřítomnosti
 +
zvolen biskupem. Následujícího roku se tam přestěhoval
 +
a jeho předcházející volba byla potvrzena na synodu
 +
v Ostrorogu. F. se podruhé oženil s Johankou Cyrilovou, dcerou
 +
zesnulého seniora pražské konzistoře podobojí a bývalého
 +
správce lešenské církve Jana Cyrila. Měli spolu dcery Annu
 +
Dorotu a Johanku, z nichž první zemřela dříve než otec. F. se
 +
podílel na vedení lešenské bratrské obce a na pomoci souvěrcům.
 +
Kázání na jeho pohřbu pronesl J. A. Komenský. (F. se
 +
zasloužil o publikaci Komenského Cesty pokoje.)
 +
 +
L: OS N 8, s. 991; J. Bielecka, Bracia Czescy w Lesznie. Organizacja i działalność
 +
(1550–1817), in: Rocznik Leszczyński, Bd. 2, Poznań 1979, s. 153–
 +
173; K. Estreicher, Bibliografia polska 19, část 3, sv. 8, Kraków 1903, s. 437–
 +
458; A. Gindely, Dekrety jednoty bratrské, 1865, s. 277–278, 301, 309, 313;
 +
J. Just (ed.), Archiv Matouše Konečného 1, část 1. Kněžská korespondence
 +
jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618, 2011, s. 117–118, 134,
 +
185–187, 190–191, 283; A. Škarka, Nový komeniologický nález: Kázání pohřební
 +
nad P. F. z r. 1649, in: Věstník KČS N 1938, tř. pro filozofii, historii
 +
a filologii, č. 4, s. 1–75, zvl. s. 67.
 +
Jana Hubková
 +
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:49- Náboženský nebo církevní činitel]]
 
[[Kategorie:49- Náboženský nebo církevní činitel]]

Verze z 19. 12. 2019, 12:01

Pavel FABRICIUS
Narození 1588
Místo narození Strážnice
Úmrtí 3.1.1649
Místo úmrtí Lešno
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 41-42


Pavel FABRICIUS

FABRICIUS, Pavel, * 1588 Strážnice, † 3. 1. 1649 Lešno (Polsko), biskup jednoty bratrské, církevní senior Syn strážnického radního Martina Kováře a Anny Forstové, zbožných členů jednoty bratrské. Jeho vzdělání bylo svěřeno starším jednoty. Později byl zapsán na německých univerzitách v Marburgu (1610), Herbornu (1611) a Heidelberku (1614), mezi 1610–13 pracoval jako vychovatel Erasma a Kašpara, synů rakouského stavovského předáka Reicharda ze Starhembergu. Poté se usadil na Moravě, 1616 byl ordinován na synodu v Žeravicích, 1618 zvolen asesorem pražské konzistoře podobojí. V Praze uzavřel sňatek s Annou, jedinou dcerou seniora pražské konzistoře Matěje Cyra (1566–1618). Po bitvě na Bílé hoře odešel do Míšně, pobýval i v Drážďanech a Berlíně (1623), kde mu zemřela manželka i syn Jan. Ve dvacátých letech působil mj. i jako duchovní ve službách Václava Viléma z Roupova. 1631 se objevil se saskými vojsky v Praze. Po jejich porážce se uchýlil opět do Míšně, kde sloužil rozptýleným souvěrcům. Pro nebezpečné cesty se v říjnu 1632 nemohl zúčastnit synodu v Lešně, na němž byl v nepřítomnosti zvolen biskupem. Následujícího roku se tam přestěhoval a jeho předcházející volba byla potvrzena na synodu v Ostrorogu. F. se podruhé oženil s Johankou Cyrilovou, dcerou zesnulého seniora pražské konzistoře podobojí a bývalého správce lešenské církve Jana Cyrila. Měli spolu dcery Annu Dorotu a Johanku, z nichž první zemřela dříve než otec. F. se podílel na vedení lešenské bratrské obce a na pomoci souvěrcům. Kázání na jeho pohřbu pronesl J. A. Komenský. (F. se zasloužil o publikaci Komenského Cesty pokoje.)

L: OS N 8, s. 991; J. Bielecka, Bracia Czescy w Lesznie. Organizacja i działalność (1550–1817), in: Rocznik Leszczyński, Bd. 2, Poznań 1979, s. 153– 173; K. Estreicher, Bibliografia polska 19, část 3, sv. 8, Kraków 1903, s. 437– 458; A. Gindely, Dekrety jednoty bratrské, 1865, s. 277–278, 301, 309, 313; J. Just (ed.), Archiv Matouše Konečného 1, část 1. Kněžská korespondence jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618, 2011, s. 117–118, 134, 185–187, 190–191, 283; A. Škarka, Nový komeniologický nález: Kázání pohřební nad P. F. z r. 1649, in: Věstník KČS N 1938, tř. pro filozofii, historii a filologii, č. 4, s. 1–75, zvl. s. 67. Jana Hubková