Verze z 14. 11. 2019, 17:23, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FALLADOVÁ Anežka 24.12.1881-22.4.1960

Z Personal
Anežka FALLADOVÁ
Narození 24.12.1881
Místo narození Praha
Úmrtí 22.4.1960
Místo úmrtí Praha
Povolání 77- Hudební skladatel
78- Hudební interpret
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 58

FALLADOVÁ, Anežka (provd. Škvorová), * 24. 12. 1881 Praha, † 22. 4. 1960 Praha, harfenistka, hudební skladatelka

Narodila se v rodině pražského hostinského, původem z Větrného Jeníkova. 1894–1900 studovala harfu na pražské konzervatoři u prof. Hanuše Trnečka. Debutovala v prosinci 1897 na komorním koncertě nakladatelské firmy Urbánek v Praze a vzápětí vystupovala na dalších komorních koncertech (též s operními zpěváky) i mimo Prahu. 1901 přijala místo v Kyjevě jako profesorka konzervatoře a členka divadelního orchestru (do 1919). Během pedagogického působení v Rusku hojně koncertovala. 1907 se provdala za Maxmiliana Škvora (1877–1947), českého violoncellistu, který byl od 1906 v Kyjevě též učitelem konzervatoře a členem místního divadelního orchestru. Po návratu do vlasti nastoupili oba manželé na brněnskou konzervatoř, F. vyučovala hře na harfu (1920–26 jako externistka, poté jako interní vyučující). Pedagogicky působila pod jménem Škvorová. 1935 byla penzionována. Na brněnskou konzervatoř se vrátila ještě po druhé světové válce a učila tam externě více než deset let.

V pedagogické praxi propagovala zásady svého učitele H. Trnečka (jeho nároky na technickou zběhlost) a používala úpravy skladeb pro harfu, které napsal pro vlastní učitelské a koncertní potřeby (harfová úprava Smetanovy Vltavy z cyklu Má vlast, písně Schubertovy, Gounodovy, vybrané Chopinovy etudy, valčíky, mazurky a preludia, studijní úpravy klavírních skladeb starých mistrů ad.). Sama zkomponovala více než sto kusů pro harfu (etudy, variace na cizí témata, původní skladby a úpravy hudby jiných autorů). Během dlouhé pedagogické dráhy vychovala řadu vynikajících absolventů.

L: Biografie umělců č. 1 (Koncertní jednatelství Dalibora), 1901; J. Branberger, Konzervatoř hudby v Praze 1911, rejstřík absolventů, s. 245; M. Postler, Soupis významnějších českých hudebníků, kteří žili a působili v Rusku, in: Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků 1, M. Bidas – M. Postler ad. (eds.), 1965, s. 160, 171; Konzervatoř Brno. Sborník k padesátému výročí trvání první moravské odborné školy, I. Petrželka – J. Majer (eds.), 1969, rejstřík pedagogů (jako Škvorová); HS 1, s. 302; Národní politika 9. 12. 1897, s. 3; tamtéž 9. 1. 1901, s. 3; tamtéž 26. 2. 1901, s. 5; tamtéž 13. 4. 1901, s. 5; tamtéž 8. 4. 1937, s. 5; Svět 23. 8. 1944, s. 3, 14; Lidové noviny 27. 7. 1937, s. 2; http://www.ceskyhudebnislovnik.cz.

P: NA, Praha, fond Policejní ředitelství I, konskripce, karton 112, obraz 573 (zapsána jako Fallada Anežka).

Jitka Ludvová