FARSKÝ Oktavián Marie Josef 24.11.1893-16.4.1969: Porovnání verzí

Z Personal
(FARSKÝ_Octavianus_24.11.1893-16.4.1969)
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
| jméno = Octavianus FARSKÝ
+
| jméno = Octavián Marie Josef FARSKÝ
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 24.11.1893
 
| datum narození = 24.11.1893
| místo narození = Vlkov u Chlumce n. Cidlinou
+
| místo narození = Vlkov (myslivna Zámek, u Chlumce nad Cidlinou)
 
| datum úmrtí = 16.4.1969
 
| datum úmrtí = 16.4.1969
 
| místo úmrtí = Brno
 
| místo úmrtí = Brno
Řádka 12: Řádka 12:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Octavianus FARSKÝ
+
}}
 +
 
 +
'''FARSKÝ, Oktavián Marie Josef''' ''(též Octavianus, Oktavianus), * 24. 11. 1893 Vlkov (myslivna Zámek, u Chlumce nad Cidlinou), † 16. 4. 1969 Brno, lesník, fytopatolog, pedagog, odborný spisovatel''
 +
 
 +
Byl synem revírního lesního ve službách hrabat Kinských. Po
 +
maturitě na nymburské reálce (1912) pokračoval do 1914 ve
 +
studiích na technice v Praze. Absolvoval obor zemědělského inženýrství a studia lesnictví dokončil na VŠZ v Brně (1920
 +
zemědělský a 1923 lesní Ing.). 1913–15 a 1918–20 praktikoval
 +
u správ polesí a na lesním ředitelství velkostatku Chlumec
 +
nad Cidlinou, 1915–18 vedl jako lesnický důstojník-pěstitel
 +
polní a lesní hospodářství u Ptuje (Slovinsko) a v Sct. Osvaldo
 +
u Udine v severní Itálii. Válečnou vojenskou službu opustil
 +
v hodnosti nadporučíka pěchoty v záloze. 1920–46 působil
 +
jako adjunkt, inspektor, komisař a vrchní zemědělský rada ve
 +
fytopatologické sekci Zemského výzkumného ústavu zemědělského
 +
v Brně. Zaměstnání přerušil 1927–28, kdy studoval
 +
na École des Eaux et Forêts a přírodovědecké fakultě v Nancy
 +
ve Francii (disertace ''O užitečnosti některých dravců a havranovitých zjištěné rozborem jejich potravy'', RNDr.), a 1932–33,
 +
kdy přijal místo lesmistra a ředitele velkostatků firmy Baťa
 +
ve Zlíně. Věnoval se tam hlavně výzkumu, pokusům a poradenství
 +
z oboru ochrany lesa, lesnické fytopatologie, myslivosti,
 +
ovocnářství a ochrany ptactva, méně pak zemědělské
 +
fytopatologii a ochraně rostlin. 1937 zahájil habilitaci, 1939
 +
obhájil práci ''Hodnota a význam myslivosti'', ale řízení přerušila
 +
válka. 1945 byl jmenován docentem pro obor ochrana lesa
 +
a myslivost, 1945 profesorem a ředitelem Ústavu ochrany
 +
lesů a myslivosti na VŠZ v Brně. 1947/48 působil jako děkan
 +
a 1948/49 proděkan lesnického odboru. Rozšířil sbírky
 +
ústavu, modernizoval výuku a zavedl doplňující předměty.
 +
Po únoru 1948 byl perzekvován a 1953 poslán do invalidního
 +
důchodu. Na žádost Výzkumného ústavu ochrany lesa v Banské
 +
Štiavnici do 1960 studoval choroby a škůdce lužních lesů
 +
na jihozápadním Slovensku v oblasti zátopové plochy budoucí
 +
přehrady Gabčíkovo.
 +
 
 +
Patřil k odborníkům evropského věhlasu v oborech fytopatologie,
 +
ochrany lesa, myslivosti, výživy zvěře a ornitologie.
 +
Zkoumal ochranu porostů před hmyzími škůdci, trávení myší
 +
strychninovým ovsem, význam ptactva pro ochranu zemědělských
 +
kultur a lesa, pěstování, choroby a ochranu dřevin, černou
 +
zvěř a bažanty a jejich potravu.
 +
 
 +
Zajímal se o výživu zvěře, vliv zvěře a ptactva na škůdce. Od
 +
1941 vedl výzkumné práce Ústavu ochrany lesa a myslivosti
 +
VŠZ v Brně, kde se věnoval fenologickým otázkám koroptví.
 +
Podnikl studijní cesty po evropských lesích, školách a ústavech,
 +
referoval na zahraničních kongresech. Byl členem řady
 +
profesních organizací doma i v zahraničí. Působil jako přísežný
 +
znalec brněnského vrchního soudu v oboru odhadu větších
 +
statků s lesním hospodářstvím.
 +
 
 +
Od 1921 publikoval okolo dvě stě padesáti prací mj. do
 +
periodik: ''Stráž myslivosti'', ''Československý les'', ''Lesnická práce'',
 +
''Ochrana rostlin'', ''Československé lesnicko-lovecké listy'', ''Moravský hospodář'', ''Zemědělský archiv'',
 +
''Ovocnické rozhledy'', ''Zemědělská jednota'', ''Dřevařské listy'', ''Lovec'' a ''Les'' ad.
 +
 
 +
Oženil se 1929 s Marií Novotnou a spolu vychovali dceru.
 +
Byl pohřben v rodinné hrobce v Chlumci nad Cidlinou. 2003
 +
mu byl vybudován památník v rajhradské bažantnici Mendelovy
 +
univerzity.
 +
 
 +
'''D:''' výběr: Zpráva o chorobách a škůdcích lesa za rok 1920, 1924; Zpráva
 +
o chorobách a škůdcích ovocného stromoví, révy, zeleniny a rostlin okrasných,
 +
které byly pozorovány roku 1921 na Moravě a ve Slezsku, 1925;
 +
Zpráva o chorobách a poškozeních kulturních rostlin ve vegetační periodě
 +
r. 1920–1921 na Moravě, 1925; Příspěvek k řešení otázky hubení hraboše
 +
polního (Arvicola arvalis), 1925; O lesnictví ve východní Francii, 1930
 +
(s W. Mareschem); Příspěvek k řešení otázky organizace a programu výzkumnictví
 +
v oboru myslivosti, 1931 (zvl. ot.); Hodnota a význam naší myslivosti,
 +
1935; Myslivost jako obor živočišné výroby, její hospodářský význam
 +
a potřeby, in: Zemědělský plán výroby živočišné v Československu, 1936,
 +
s. 149–164; Potrava toulavých koček, 1944; Ochrana lesů, 1946 (skriptum);
 +
K otázce zlidovění myslivosti, in: Sborník Masarykovy akademie práce 20,
 +
1946, č. 118, sešit 3, s. 165–206 (s J. Mrkosem); Ztráty na zvěři za krutých
 +
zim na Moravě. 1. Ztráty na zvěři v zimě 1939/40, 1949 (s týmž); Užitečnost
 +
našeho bažanta pro lesnictví a zemědělství posuzovaná podle rozboru jeho
 +
potravy, 1948; Korovnice Cooleyova – Gilletteella Cooleyi Gillette zjištěna
 +
na Moravě, 1953; O žíru puchýřníka lékařského – Lytta vesicatoria L. na
 +
Gabčíkovsku, in: Práce Brněnské základny ČSAV 27, sešit 9, spis 327, 1955,
 +
s. 405–460; Choroby a škůdci topolů na Gabčíkovsku, 1961; Biotechnické
 +
zpevňování břehů nížinných toků, 1965 (s V. Gemerským).
 +
 
 +
'''L:''' C. Rakušan a kol., Myslivecký slovník naučný, 1992, s. 43–44; Tomeš 1,
 +
s. 301; G. Novotný, Vzpomínka na pana profesora O. F., učitele na Lesnické
 +
fakultě VŠZ v Brně, in: Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně (řada C).
 +
Spisy Fakulty lesnické a dřevařské 62, 1993, č. 1–4, s. 135–139; Koleška
 +
2, s. 46–47; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 103; J. Truhlář, Lesnické
 +
osobnosti – O. F. (http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/napsali-o-nas/
 +
lesnicke-osobnosti-oktavian-farsky-a912234).
 +
 
 +
'''P:''' SOA , Zámrsk, řkt. f. ú. Lužec nad Cidlinou, sign. 95-6732, kniha nar.,
 +
oddíl pro Vlkov, kniha 282, poř. č. 101; Archiv Mendelovy univerzity v Brně,
 +
fond B 9 Prof. Dr. Ing. O. F. (1888) 1893–1968 (nezpracovaný a nepřístupný
 +
fond o rozsahu 9,5 bm, korespondence, výstřižky, vlastní a cizí publikace,
 +
rukopisy výzkumných projektů, mapy, plány).
 +
 
 +
Gustav Novotný
  
== Literatura ==
 
Hudec, 22; ČBS, 137; CR MSN 43-4; Acta Universitatis Agrucultuae- Sb. Vys. šk. zemědělské v Brně (řada C); Spisy fakulty lesnické a dřevařské, r. LXII, 12, č. 1-4, 1993, s. 135-139;  Živa, r. 16., č.,5., 1968, s. 181;
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:23- Lesník nebo myslivec]]
 
[[Kategorie:23- Lesník nebo myslivec]]
Řádka 23: Řádka 117:
  
 
[[Kategorie:1893]]
 
[[Kategorie:1893]]
[[Kategorie:Vlkov_u_Chlumce_n._Cidlinou]]
+
[[Kategorie:Vlkov]]
 
[[Kategorie:1969]]
 
[[Kategorie:1969]]
 
[[Kategorie:Brno]]
 
[[Kategorie:Brno]]

Verze z 7. 11. 2017, 17:10

Octavián Marie Josef FARSKÝ
Narození 24.11.1893
Místo narození Vlkov (myslivna Zámek, u Chlumce nad Cidlinou)
Úmrtí 16.4.1969
Místo úmrtí Brno
Povolání

23- Lesník nebo myslivec 7- Zoolog 61- Pedagog

63- Spisovatel

FARSKÝ, Oktavián Marie Josef (též Octavianus, Oktavianus), * 24. 11. 1893 Vlkov (myslivna Zámek, u Chlumce nad Cidlinou), † 16. 4. 1969 Brno, lesník, fytopatolog, pedagog, odborný spisovatel

Byl synem revírního lesního ve službách hrabat Kinských. Po maturitě na nymburské reálce (1912) pokračoval do 1914 ve studiích na technice v Praze. Absolvoval obor zemědělského inženýrství a studia lesnictví dokončil na VŠZ v Brně (1920 zemědělský a 1923 lesní Ing.). 1913–15 a 1918–20 praktikoval u správ polesí a na lesním ředitelství velkostatku Chlumec nad Cidlinou, 1915–18 vedl jako lesnický důstojník-pěstitel polní a lesní hospodářství u Ptuje (Slovinsko) a v Sct. Osvaldo u Udine v severní Itálii. Válečnou vojenskou službu opustil v hodnosti nadporučíka pěchoty v záloze. 1920–46 působil jako adjunkt, inspektor, komisař a vrchní zemědělský rada ve fytopatologické sekci Zemského výzkumného ústavu zemědělského v Brně. Zaměstnání přerušil 1927–28, kdy studoval na École des Eaux et Forêts a přírodovědecké fakultě v Nancy ve Francii (disertace O užitečnosti některých dravců a havranovitých zjištěné rozborem jejich potravy, RNDr.), a 1932–33, kdy přijal místo lesmistra a ředitele velkostatků firmy Baťa ve Zlíně. Věnoval se tam hlavně výzkumu, pokusům a poradenství z oboru ochrany lesa, lesnické fytopatologie, myslivosti, ovocnářství a ochrany ptactva, méně pak zemědělské fytopatologii a ochraně rostlin. 1937 zahájil habilitaci, 1939 obhájil práci Hodnota a význam myslivosti, ale řízení přerušila válka. 1945 byl jmenován docentem pro obor ochrana lesa a myslivost, 1945 profesorem a ředitelem Ústavu ochrany lesů a myslivosti na VŠZ v Brně. 1947/48 působil jako děkan a 1948/49 proděkan lesnického odboru. Rozšířil sbírky ústavu, modernizoval výuku a zavedl doplňující předměty. Po únoru 1948 byl perzekvován a 1953 poslán do invalidního důchodu. Na žádost Výzkumného ústavu ochrany lesa v Banské Štiavnici do 1960 studoval choroby a škůdce lužních lesů na jihozápadním Slovensku v oblasti zátopové plochy budoucí přehrady Gabčíkovo.

Patřil k odborníkům evropského věhlasu v oborech fytopatologie, ochrany lesa, myslivosti, výživy zvěře a ornitologie. Zkoumal ochranu porostů před hmyzími škůdci, trávení myší strychninovým ovsem, význam ptactva pro ochranu zemědělských kultur a lesa, pěstování, choroby a ochranu dřevin, černou zvěř a bažanty a jejich potravu.

Zajímal se o výživu zvěře, vliv zvěře a ptactva na škůdce. Od 1941 vedl výzkumné práce Ústavu ochrany lesa a myslivosti VŠZ v Brně, kde se věnoval fenologickým otázkám koroptví. Podnikl studijní cesty po evropských lesích, školách a ústavech, referoval na zahraničních kongresech. Byl členem řady profesních organizací doma i v zahraničí. Působil jako přísežný znalec brněnského vrchního soudu v oboru odhadu větších statků s lesním hospodářstvím.

Od 1921 publikoval okolo dvě stě padesáti prací mj. do periodik: Stráž myslivosti, Československý les, Lesnická práce, Ochrana rostlin, Československé lesnicko-lovecké listy, Moravský hospodář, Zemědělský archiv, Ovocnické rozhledy, Zemědělská jednota, Dřevařské listy, Lovec a Les ad.

Oženil se 1929 s Marií Novotnou a spolu vychovali dceru. Byl pohřben v rodinné hrobce v Chlumci nad Cidlinou. 2003 mu byl vybudován památník v rajhradské bažantnici Mendelovy univerzity.

D: výběr: Zpráva o chorobách a škůdcích lesa za rok 1920, 1924; Zpráva o chorobách a škůdcích ovocného stromoví, révy, zeleniny a rostlin okrasných, které byly pozorovány roku 1921 na Moravě a ve Slezsku, 1925; Zpráva o chorobách a poškozeních kulturních rostlin ve vegetační periodě r. 1920–1921 na Moravě, 1925; Příspěvek k řešení otázky hubení hraboše polního (Arvicola arvalis), 1925; O lesnictví ve východní Francii, 1930 (s W. Mareschem); Příspěvek k řešení otázky organizace a programu výzkumnictví v oboru myslivosti, 1931 (zvl. ot.); Hodnota a význam naší myslivosti, 1935; Myslivost jako obor živočišné výroby, její hospodářský význam a potřeby, in: Zemědělský plán výroby živočišné v Československu, 1936, s. 149–164; Potrava toulavých koček, 1944; Ochrana lesů, 1946 (skriptum); K otázce zlidovění myslivosti, in: Sborník Masarykovy akademie práce 20, 1946, č. 118, sešit 3, s. 165–206 (s J. Mrkosem); Ztráty na zvěři za krutých zim na Moravě. 1. Ztráty na zvěři v zimě 1939/40, 1949 (s týmž); Užitečnost našeho bažanta pro lesnictví a zemědělství posuzovaná podle rozboru jeho potravy, 1948; Korovnice Cooleyova – Gilletteella Cooleyi Gillette zjištěna na Moravě, 1953; O žíru puchýřníka lékařského – Lytta vesicatoria L. na Gabčíkovsku, in: Práce Brněnské základny ČSAV 27, sešit 9, spis 327, 1955, s. 405–460; Choroby a škůdci topolů na Gabčíkovsku, 1961; Biotechnické zpevňování břehů nížinných toků, 1965 (s V. Gemerským).

L: C. Rakušan a kol., Myslivecký slovník naučný, 1992, s. 43–44; Tomeš 1, s. 301; G. Novotný, Vzpomínka na pana profesora O. F., učitele na Lesnické fakultě VŠZ v Brně, in: Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně (řada C). Spisy Fakulty lesnické a dřevařské 62, 1993, č. 1–4, s. 135–139; Koleška 2, s. 46–47; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 103; J. Truhlář, Lesnické osobnosti – O. F. (http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/napsali-o-nas/ lesnicke-osobnosti-oktavian-farsky-a912234).

P: SOA , Zámrsk, řkt. f. ú. Lužec nad Cidlinou, sign. 95-6732, kniha nar., oddíl pro Vlkov, kniha 282, poř. č. 101; Archiv Mendelovy univerzity v Brně, fond B 9 Prof. Dr. Ing. O. F. (1888) 1893–1968 (nezpracovaný a nepřístupný fond o rozsahu 9,5 bm, korespondence, výstřižky, vlastní a cizí publikace, rukopisy výzkumných projektů, mapy, plány).

Gustav Novotný