Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FATKA_Maxmilián_23.9.1868-3.2.1962)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FATKA Maxmilián 23.9.1868-3.2.1962

Z Personal
Maxmilián FATKA
Narození 23.9.1868
Úmrtí 3.2.1962
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Maxmilián FATKA