Historie verzí stránky „FELLEROVÁ Apolonie 13.1.1813-4.4.1882“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace