Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FIALA_Anton_2.1.1849-1.10.1914)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FIALA Anton 2.1.1849-1.10.1914

Z Personal
Anton FIALA
Narození 2.1.1849
Úmrtí 1.10.1914
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Anton FIALA