Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FIALA_Jan_1861-1904)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FIALA Jan 1861-1904

Z Personal
Jan FIALA
Narození 1861
Úmrtí 1904
Povolání 29- Stavař


Jan FIALA