FICHELLE Alfred 15.10.1889-19.10.1968

Z Personal
Alfred FICHELLE
Narození 15.10.1889
Místo narození Paříž (Francie)
Úmrtí 19.10.1968
Místo úmrtí Paříž (Francie)
Povolání

53- Historik

12- Geograf

FICHELLE, Alfred, * 15. 10. 1889 Paříž (Francie), † 19. 10. 1968 Paříž (Francie), historik, geograf

Vystudoval historii a geografii u A. Demangeona v Lille, kde také krátce přednášel. Byl původně specialistou na Rusko; od 1916 působil v petrohradské pobočce Francouzského institutu a v Rusku prožil i říjnovou revoluci. 1920 se služebně dostal do Prahy a stal se jedním z nejbližších spolupracovníků L. Eisenmanna v Institutu E. Denise. 1937–39 byl jeho ředitelem. Po návratu do Francie pracoval na ministerstvu zahraničí, spolupracoval i s československým exilem, během okupace se zapojil do odboje. Po druhé světové válce 1945–60 přednášel jako profesor na École nationale des langues orientales a dlouhá léta předsedal spolku francouzských profesorů působících v zahraničí. S manželkou Catherine, roz. Sachettiovou, měl syny Juliena a Andrého.

Během téměř dvacetiletého pobytu v Praze se významně podílel na francouzsko-české vědecké spolupráci. Napsal předmluvu k francouzskému vydání Rašínovy Finanční politiky (Les Finances de la Tchécoslovaquie, Paris 1923), především se však zapojil do českého vysokoškolského života a francouzsky přednášel geografii: nejprve na nově zřízené a zpočátku personálně slabě obsazené MUv Brně, od 1926 až do druhé světové války na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jeho přednášky byly zaměřeny na Francii, ale i její tehdejší severoafrickou část (1928/29). Zabýval se geografií sociální i fyzickou (Pyreneje, Massif Central), pravidelně informoval o nové francouzské geografické literatuře. Z jeho prací s československou tematikou vynikl článek Bratislava, étude de ville pro časopis Annales de Géographie (1936). Ve Francii hojně publikoval o dějinách a geografii zejména Československa a Sovětského svazu (napsal učebnici zeměpisu SSSR), ale také Polska a Rumunska. Byl jmenován čestným doktorem UK a dvakrát oceněn československým Řádem bílého lva (1927, 1933).

L: OSND 2/1, s. 537; Kulturní adresář ČSR 1, 1934, A. Dolenský (ed.), s. 93; V. Häufler, Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348–1967, 1968, s. 155, 205–221; P. Bonnoure, A. F. (1889–1968), in: Revue des Études Slaves 48, 1969, s. 349–352 (díla v textu).

Jiří Martínek