Verze z 20. 11. 2019, 19:17, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FILIPÍNSKÝ Miloň 20.4.1915-28.4.1967

Z Personal
Miloň FILIPÍNSKÝ
Narození 20.4.1915
Místo narození Brno
Úmrtí 28.4.1967
Místo úmrtí Brno
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 192

FILIPÍNSKÝ, Miloň, * 20. 4. 1915 Brno, † 28. 4. 1967 Brno, lékař stomatolog, pedagog

1934 maturoval na státním reálném gymnáziu v Brně, pokračoval na Lékařské fakultě MU, 1945 byl promován (MUDr.). V době uzavření českých vysokých škol během německé okupace praktikoval jako pomocná síla v zubní laboratoři v Brně. 1945 nastoupil na stomatologickou kliniku rovněž jako pomocná vědecká síla, 1946 vykonal vojenskou službu a na kliniku se vrátil. 1946 se oženil s lékařkou Jiřinou, roz. Novotnou, a spolu vychovali syna Jana (* 1952).Na klinice F. Radkovce pracoval ve funkci smluvního asistenta (současně vedl chirurgické a lůžkové oddělení), od 1947 byl odborným asistentem. 1957 byl jmenován docentem a zástupcem přednosty, 1959 přednostou brněnské I. stomatologické kliniky, kterou rozšířil a obnovil její lůžkovou část, 1960 se stal profesorem.

F. pracoval 1959–61 jako proděkan pro pediatrický a stomatologický směr na LF MU. Stal se zakladatelem a budovatelem samostatného stomatologického oboru. Současně tři roky učil anatomii, morfologii a fyziologii i na brněnské střední zdravotní škole. Spolupracoval s univerzitou v Greifswaldu.

Jako badatel se věnoval konsekventní stomatologii, stomatochirurgii, parodontologii, zubním chorobám z povolání i experimentálnímu výzkumu. Sledoval užití antihistaminik ve stomatologii, účinky jódu v záchovné stomatologii a účinky těžkých kovů na zdraví zubů. Jako první využil zkušenosti s prací s radioizotopy (experimentoval s radioaktivním fluorem).

Pokračoval v dlouholeté tradici pracoviště v rekonstrukční stomatologii, sledoval účinky vyplňovacích zubních materiálů na živou tkáň, věnoval se prevenci zubního kazu či kariogenním faktorům v dietě. 1965 obdržel cenu České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Zveřejnil na šedesát prací, publikoval čtyři desítky příspěvků v domácích a v zahraničních časopisech. Zahynul tragicky.

D: výběr: Vyšetřování dásní dělníků zpracovávajících těžké kovy, in: Česká stomatologie 1949, s. 440; Diabetes a dětský chrup, in: tamtéž 1950, s. 434; Sedimentační křivka jako pomůcka při zjišťování malignity tumorů, in: tamtéž 1956, s. 55; Zur komplexen Untersuchung der Endangiitis obliterans, in: Zeitschrift für die gesamte innere Medizin und ihre Grenzgebiete 1960, s. 160–165; Vedlejší účinky jodu užitého v záchovné stomatologii, in: Praktický zubní lékař 1960, s. 37–40; Propedeutická záchovná stomatologie, 1963 (2. vyd.).

L: Za M. F., in: Universitas 10, 1967, č. 9–10, s. 11; A. Čaněk, Odešel profesor M. F., in: Praktické lékařství 1967, s. 223–224 (foto); týž, Prof. MUDr. M. F. (K 10. výročí úmrtí), in: Universitas 20, 1977, č. 2, s. 104–106; týž, Universitní profesor MUDr. M. F. (1915–1967), in: Ročenka brněnské university 1964–1968, 1968, s. 31–32.

P: Archiv MU, Brno, fond A 1 Rektorát, osobní spisy, karton 39, inv. č. 373 (prof. MUDr. M. F.); fond A 3 LF, osobní spisy, karton 35, inv. č. 3 (prof. MUDr. M. F.).

Věra Linhartová