FILIP Zdeněk 17.10.1925-7.12.2008

Z Personal
Zdeněk FILIP
Narození 17.10.1925
Místo narození Šumperk
Úmrtí 7.12.2008
Místo úmrtí Šumperk
Povolání 53- Historik
65- Literární historik, kritik nebo teoretik
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 187-188

FILIP, Zdeněk, * 17. 10. 1925 Šumperk, † 7. 12. 2008 Šumperk, historik, pedagog

Syn učitele hudby, později úředníka, Josefa a Matyldy F. Bratr Jiřího F. (1928–1995). Po záboru pohraničí Němci 1938 rodina přišla do Brna, kde F. 1944 absolvoval reálné gymnázium. Krátce byl zaměstnán jako archivář v rozhlase. Od 1945 studoval na Filozofické fakultě MU obory čeština – filozofie a zajímal se o sociologii. 1946 se rodina přestěhovala do Šumperka a F. přestoupil na obnovenou Univerzitu Palackého v Olomouci. Absolvoval 1949 a na škole zůstal jako asistent. 1952 obhájil disertační práci Česko-německé pohraničí v literatuře (PhDr.), 1964 hodnost kandidáta historických věd. 1965 se habilitoval pro obor československých dějin. Aktivně se účastnil reformního hnutí 1968, a proto byl 1969 ze školy propuštěn. Nastoupil jako historik v rodišti ve Vlastivědném ústavu, který řídil jeho bratr Jiří, kde pracoval až do odchodu do důchodu 1987. Roku 1990 byl rehabilitován a vrátil se do Olomouce na filozofickou fakultu. Přednášel na katedře politologie, humanitních věd a evropských studií. 1993–95 vedl katedru občanské výchovy na pedagogické fakultě.

F. se zaměřil na dějiny 19., a zejména 20. století regionu severní Moravy, zvláště Šumperska, na českou a německou literaturu, školství a učitelstvo. S oblibou se věnoval odhalování osudů jednotlivců (např. spisovatel J. Kocourek, učitelé, důstojníci, příslušníci protinacistického odboje, zahraniční odbojáři). Do Biografického slovníku Slezska a severní Moravy (vydávaného od 1993 v Ostravě) napsal více než dvě stovky hesel a zpracoval rejstříky prvních dvanácti svazků. Přispěl biogramy do souborného díla Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (1–2, 2005). Byl členem redakční rady sborníku Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica (1964–69) i Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas paedagogica (1993–96), vlastivědného sborníku Severní Morava (1959–2008), jehož bibliografii sestavil; redigoval také jeho Knihovničku Severní Moravy, podílel se na tvorbě Vlastivědných zajímavostí vydávaných muzeem v Šumperku, Kulturně historických kalendářů okresu Šumperk, měsíčníku Kulturní život Šumperska či převyprávěl Kytici severomoravských pověstí (2002). Získal Cenu města Šumperka za rok 2003.

D: Bibliografie vědecké publikační činnosti Vysoké školy pedagogické v Olomouci za léta 1946–1956, 1956, s. 15; Bibliografie vědecké publikační činnosti pracovníků Filozofické fakulty UP v Olomouci v letech 1956–1965, 1966, s. 10–13; Severní Morava 70, 1995, s. 75–79; tamtéž 90, 2005, s. 63–68; tamtéž 95, 2009, s. 85 (kde soupisy díla); výběr: K některým projevům buržoasního nacionalismu v české literatuře, in: Sborník VŠP – jazyk a literatura 2, 1955, s. 29–50; K dějinám Stráže lidu v letech třicátých, in: Z dějin Stráže lidu, 1960, s. 93–128; K problematice odsunu Němců a osidlování severní Moravy, in: O nejnovějších dějinách střední a severní Moravy 1938–1960, 1965, s. 56–71 (s F. Spurným); Der Kampf der tschechischen und deutschen Lehrer Nordmährens gegen den Faschismus, in: Protokoll der Konferenz Die Lehrer im antifaschistischen Widerstandskampf der europäischen Völker, Potsdam 1966, s. 118–128; Mírov za okupace, 1967; Pátá kolona na severní Moravě, 1969 (s F. Spurnýma M. Dohnalem); Historický vývoj oblasti okresu v letech 1848–1945, in: Vlastivědná příručka šumperského okresu, 1983, s. 57–88; Šumperské tiskárny, 1988; Slovník učitelských osobností okresu Šumperk, 1990 (se Z. Davidem); Vlastivěda šumperského okresu, 1993, s. 156–161 (školství), 161–165 (literatura), 177–179 (hudba), 545–559 (bibliografie); Léta 1968–1970 na šumperském okrese, in: O sovětské imperiální politice v Československu v letech 1945–1968, in: AUP Olomucensis, fac. paed., Civilia 1, 1995, s. 57–83; Šumperské portréty, in: Šumperk, město a jeho obyvatelé, 1996, s. 205–230; Biografický slovník okresu Šumperk, 2001; Německý hospodářský svaz v ČSR v roce 1938, in: Do nitra Askiburgionu 10, 2001, s. 89–105; Cesty hrdinů československého zahraničního odboje 1939–1945, 2002; Zábřežské portréty, in: Zábřeh – 750 let, 2004, s. 107–134 (se Z. Davidem); Kdo byl kdo. 200 osobností z historie Šumperska, 2008.

L: Lexikon současných českých historiků, 1999, s. 73; Slezsko 12 (24), s. 23–26; Lexikon českých historiků 2010, 2012, s. 128 (se soupisy literatury); F. Spurný, Doc. PhDr. Z. F., CSc. sedmdesátníkem, in: Severní Morava 70, 1995, s. 74–79; M. Trapl, Jubileum docenta Z. F. S bibliografií prací za léta 1995–2005, in: tamtéž 90, 2005, s. 61–68; Z. Doubravský, Odešel doc. PhDr. Z. F., CSc., in: tamtéž 95, 2009, s. 83–85.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Zdeněk Fišer