Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FINGER_Josef_1770-1840)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FINGER Josef 1770-1840

Z Personal
Josef FINGER
Narození 1770
Úmrtí 1840
Povolání 23- Lesník nebo myslivec


Josef FINGER