Verze z 20. 11. 2019, 19:41, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FISCHEL Joseph 18.2.1828-27.7.1892

Z Personal
Joseph FISCHEL
Narození 18.2.1828
Místo narození Netolice
Úmrtí 27.7.1892
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 214

FISCHEL, Joseph (též FISCHL, Josef ), * 18. 2. 1828 Netolice, † 27. 7. 1892 Praha, lékař internista, pedagog

Po absolvování gymnázia v Písku a pražské lékařské fakulty byl 1858 promován doktorem lékařství. Doktorem chirurgie byl promován na téže fakultě až téměř o deset let později (1867), byl i magistrem porodnictví. Po promoci pracoval jako praktický lékař nejprve ve Vysokém Mýtě, poté v Praze. 1874 se habilitoval na pražské fakultě pro obor patologie a terapie vnitřních chorob, 1883 byl jmenován mimořádným profesorem. Po rozdělení pražské univerzity na českou a německou 1883 přešel na německou fakultu.

Publikovat začal ve vídeňských a pražských odborných časopisech již rok po promoci. Vědecky se zabýval hlavně fyzikálními vyšetřovacími metodami, dětskými chorobami, chorobami zažívacího traktu, nefritidami aj. Napsal na pětapadesát prací. Byl spoluredaktorem časopisu Ärztliches Korrespondenzblatt für Böhmen. Medicíně se věnoval i F. syn Rudolf (* 1862).

D: Beiträge zur Pathologie des Morbus Brightii, 1874.

L: BSPLF 1, s. 95; BLDMF, s. 68; BL 1, s. 361; Die deutsche Karl-Ferdinands Universität in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaiser’s Franz Josef I., 1889, s. 270; F. Werstler, Die Personalbibliographien von Professoren und Dozenten der Medizinischen Fakultät zu Prag im ungefähren Zeitraum von 1853–1880,med.Diss. Erlangen-Nürnberg, 1972, s. 142–147; Vierteljahrschrift für die Praktische Heilkunde 30, 1874, č. 1, Misc. s. 7; Prager medizinische Wochenschrift 17, 1892, s. 357–358; Prager Tagblatt 28. 7. 1892; G. Gaugusch, Wer einmal war: das jüdische Großbürgertum Wiens 1800–1938, Wien 2011, s. 631–634.

P: Archiv UK, Praha, NLF PA; tamtéž M 64, s. 145, 169; AHMP, Soupis pražských domovských příslušníků 1830–1910 (1920), karton 60, poř. č. 11; Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien, 5 Prag Fasc. 1121.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Ludmila Hlaváčková