Verze z 20. 11. 2019, 19:53, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FISCHER Christofophorus 25.7.1611-9.9.1680

Z Personal
Christophorus FISCHER
Narození 25.7.1611
Místo narození Česká Lípa
Úmrtí 9.9.1680
Místo úmrtí Průhonice (u Prahy)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 219

FISCHER, Christophorus, * 25. 7. 1611 Česká Lípa, † 9. 9. 1680 Průhonice (u Prahy), jezuitský kněz, spisovatel

F. vstoupil do jezuitského řádu na podzim 1628 během gymnazijních studií v Jičíně, po noviciátu absolvoval rétoriku v opakovacím kursu v Jindřichově Hradci a pokračoval ve studiu filozofie (1633–35) a poté dva roky navštěvoval kurs teologie (1639–40) v pražském Klementinu. 1636–38 působil jako učitel gramatikálních tříd a poetiky na klementinském gymnáziu a byl snad také autorem školských her (bylo mu připsáno autorství hry prováděné na počest Ferdinanda III., což však nebylo doloženo). 1640 byl vysvěcen na kněze, ale kvůli chatrnému zdraví, které mu také zamezilo pokračovat ve studiu, nenastoupil dráhu řádového duchovního, ale začal se věnovat hospodářské správě statků klementinské koleje, kterou vykonával celý život. Působil zejména v rezidencích v Úštěku a Liběšicích a na statku v Průhonicích, kde zemřel.

Stal se zručným praktikem v řízení statků a teoretikem hospodářské správy, jehož názory nejen na vlastní hospodaření, ale i na obecné ekonomické zásady (daně, pokuty apod.) lze doložit jak z dochované korespondence (listy 1654–80), tak z dvojdílného spisu Opera oeconomica, který byl přeložen do češtiny (J. Barner, 1706) a němčiny (A. Carione, 1690) a podruhé vydán ještě 1731–32.

D: Operis Oeconomini Pars I – De oeconomia suburbana, 1678, Pars II – Opus posthumum, 1683.

L: F. M. Pelzel, Boehmische, Maehrische und Schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten, 1786, s. 37–38; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus 3, Bruxelles – Paris 1892, s. 751–752; J. Božek, Čeští sedláci a jejich vrchnosti od r. 1626 do konce 17. století. Na základě tehdejších řádů a instrukcí, in: Osvěta 36, 1906, č. 11, s. 961–962.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Kateřina Valentová