Verze z 20. 11. 2019, 19:54, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FISCHER Jan 13.1.1871-18.2.1952

Z Personal
Jan FISCHER
Narození 13.1.1871
Místo narození Smolotely (u Příbrami)
Úmrtí 18.2.1952
Místo úmrtí Praha
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 220

FISCHER, Jan, * 13. 1. 1871 Smolotely (u Příbrami), † 18. 2. 1952 Praha, právník, státní úředník

Vystudoval báňské a právní vědy (Ing. mont., JUDr.). Působil jako právník u státní báňské správy habsburské monarchie postupně ve Štýrsku, na Moravě, v Praze (od 1904 přednosta revírního horního úřadu), Kladně a v Ústí nad Labem. 1904 se oženil s Andělou, roz. Pokornou (* 1886), s níž měl syna Jana (1907–1960),malíře a ilustrátora, a dcery Andělu a Marii. V meziválečné ČSR se stal odborovým přednostou na ministerstvu veřejných prací v Praze a předsedou Uhelné rady. Zároveň jako docent přednášel horní právo na Vysoké škole báňské v Příbrami.

1923–32 uveřejňoval v měsíčníku Uhlí každoročně přehledné zprávy se statistickými tabulkami o vývoji uhelného hospodářství v ČSR, zejména o těžbě černého a hnědého uhlí. Publikoval a překládal i další studie s tematikou uhelného hospodářství.

D: Zpráva o vývoji uhelného hospodářství republiky Československé v roce 1923, in: Uhlí 4, 1924, s. 21–24; František Bartonec, in: Zpráva veřejné služby technické 7, 1925, s. 118; Přehledná zpráva o uhelném hospodářství republiky Československé v roce 1929, in: Uhlí 10, 1930, s. 81–88; Exkurse Uhelné rady do revíru Žacléř-Svatoňovice, in: tamtéž, s. 141–143, 161–164; Přehledná zpráva o uhelném hospodářství republiky Československé v roce 1932, in: tamtéž 13, 1933, s. 25–29.

L: J. Kunc, Kdy zemřeli…? 1967–1970, 1970, s. 45; V. Trantina a kol., Velký slovník osobností příbramského regionu, 2001, s. 69.

P: NA, Praha, fond Policejní ředitelství I, konskripce, karton 122, obraz 181; AHMP, Soupis pražských domovských příslušníků 1830–1910 (1920), karton 60, poř. č. 216.

Pavel Vlašímský