FISCHER Jan Tomáš 25.11.1912-7.3.1957

Z Personal
Jan Tomáš FISCHER
Narození 25.11.1912
Místo narození Znojmo
Úmrtí 7.3.1957
Místo úmrtí Znojmo
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 223-224

FISCHER, Jan Tomáš, * 25. 11. 1912 Znojmo, † 7. 3. 1957 Znojmo, sochař, medailér

Byl mladším synem kočího Tomáše F. z druhého manželství s Marií, roz. Pokornou, z Pavlic. Vstoupil do učení na slévače do armaturky firmy P. Peschak v rodišti. Kvůli plicnímu neduhu v profesi pracovat nemohl, po vojně se stal baličem léků v lékárenské laboratoři. Soukromě modeloval a skicoval drobné plastiky Huga Lederera uložené v tamním muzeu. 1938 zahájil studia v medailérské speciálce na pražské AVU vedené O. Španielem. Po uzavření českých vysokých škol studoval numismatickou sbírku NM a pracoval v samostatném ateliéru v Dejvicích za podpory přátel a Španiela, jemuž po zatčení zachránil část majetku. V Praze se 1942 oženil s Květou, roz. Šulcovou, a měli spolu dceru Kláru Benešovskou-F. (* 28. 2. 1950 Znojmo, historičku umění). 1946 F. studia AVU dokončil. Vrátil se do rodiště, kde si zařídil fotografický ateliér, jejž později rozšířil o keramickou dílnu.

Studoval renesanční medaili a reliéf, od 1941 tvořil kromě nepočetných náhrobků, podobizen a volných figur především drobnou reliéfní plastiku, hlavně lité a ražené medaile ve stříbře a bronzu. Několik dalších vynikajících prací zůstalo torzem, v sádrovém modelu nebo ve skice. Osobitě odkrýval výrazové možnosti keramického reliéfního kachle s malbou pod krakelovanou glazurou, na nichž volil převážně křesťanskou tematiku. Od 1937 obesílal tuzemské kolektivní výstavy, byl zastoupen na přehlídkách v Paříži (1949, 1957), Stockholmu (1955),Moskvě (1955, 1959), Salcburku (1956), Săo Paulu (1957) či Vídni (1959). Byl členem Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské, od 1949 SČSVU, v jehož výboru pracoval. 1957 obdržel in memoriam Cenu osvobození města Brna.

Byl pohřben v rodišti do hrobu s pomníkem, jejž sám 1956 navrhl pro svou matku. Samostatné výstavy mu byly uspořádány posmrtně (např. Praha, numizmatické oddělení NM, 1957; panteon NM, 1973; Brno, Uměleckoprůmyslové museum; Jihlava, obojí 1958; Znojmo, 1987). Část díla byla instalována v trvalé expozici Moravské medailérství v brněnském MZM a na stálé výstavě ve znojemském Domě umění, v rodišti byla 2012 odhalena F. pamětní deska.

D: výběr: náhrobek B. Heinze, Vinohradský hřbitov, urnový háj (Praha), 1941; plné plastiky: P. Moudrá, 1941; Starý sklář, 1943; Dr. V. Charous, 1944; Matka, 1944; R. Havelka, 1947; S. Dráždilová, 1947; T. G. Masaryk, 1947; P. Diviš, 1948; volné figury: Torso, 1944; Odpočívající satyr, 1945; Závodník, 1947. Reliéfy: cyklus Život sv. Františka z Assisi, 1944–1947. Medaile: K. Dubská, 1942; M. R. Štefánik, 1945; E. Beneš, P. Diviš, J. Procháska, 500. výročí stavby znojemské radniční věže, dokončení obnovy románské hradní kaple sv. Kateřiny, gotická pečeť Znojma, K. a H. Keyzlarovi, vše 1947–1949; T. G. Masaryk, 1950; B. Hošek, F. Píšek, V. Groh, vše 1951; J. Hodek, F. Vildomec, P. Toman, vše 1952; A. S. Puškin, D. Gucklerová, Klárka F., vše 1953; Květa F., 1954; M. Žáčková, V. Drlík, G. Skalský, V. V. Štech, I. Kačírková, O. Španiel, F. Kraumann, vše 1955;W. A. Mozart, 1956; České vysoké učení technické v Praze, medaile města Znojma, J. Seifert, vše 1957. Plakety: Dva fauni, 1942; Znojmo – Zborovský závod, 1947; J. A. Komenský, 1954, 1958; P. Diviš, J. Procháska, V. Veleba, vše 1954.

L: výběr: J. Šebela, Drobná reliéfní plastika J. T. F., 1958 (katalog výstavy, se soupisem díla); A. Hartmann, J. T. F., 1960 (se soupisem díla, výstav, soutěží, zastoupení ve sbírkách a literatury); J. T. F., 1987 (cyklostyl, se soupisem díla a literatury); J. T. F. 25. XI. 1912–7. III. 1957. Stálá expozice medailérského díla. Keramické reliéfy s malbou pod glazurou, 1992 (katalog, průvodce, se soupisem díla a zastoupení ve veřejných sbírkách); http://www.knihovnazn. cz/referaty/osobnosti-regionu/1500-fischer-jan-toma-1912-1957.html; http://www.znojmocity.cz/jan-tomas-fischer-sochar-medailer/d-1244/p1=1002.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný