FOLTÝN Eduard 11.11.1925-21.4.1992

Z Personal
Eduard FOLTÝN
Narození 11.11.1925
Místo narození Brušperk
Úmrtí 21.4.1992
Místo úmrtí Frýdek-Místek
Povolání 43- Významný představitel obecní správy
29- Stavař

FOLTÝN, Eduard, * 11. 11. 1925 Brušperk (u Frýdku-Místku), † 21. 4. 1992 Frýdek-Místek, komunální politik Syn Eduarda F., dělníka ve Vítkovických železárnách. 1940–42 se vyučil zedníkem v rodišti a v Ostravě; 1942-45 pracoval jako dělník a zedník, 1945–47 absolvoval vojenskou službu. 1947 vstoupil do KSČ. 1949/50 navštěvoval Ústřední dělnickou školu Československých stavebních závodů, n. p., po jejím ukončení byl jmenován krajským stavebním inspektorem ČSSZ v Ústí nad Labem. 1952 byl povolán do Prahy na ministerstvo stavebního průmyslu jako ředitel hlavní správy průmyslových staveb a hutních kombinátů; do 1954 podílel na budování hliníkárny ve Žiaru nad Hronom nebo Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě. 1954–57 absolvoval Vysokou školu politickou ÚV KSČ v Praze (RSDr. 1967). Působil 1959–64 jako náměstek ministra stavebnictví. 1964 byl služebně přeložen jako generální ředitel Pozemního stavitelství Ostrava. Ve druhé polovině šedesátých let 20. století byl členem Státní komise pro řízení a organizaci, dále členem poradního výboru Českého cenového úřadu, 1970 jmenován do kolegia ministra stavebnictví. Od 1971 byl po Z. Kupkovi primátorem města Ostravy, a to až do 1986, kdy odešel do důchodu. Ve funkci se zajímal o dlouhodobý rozvoj měst: výstavbu, modernizaci centra Ostravy spojenou s asanací, a podílel se na zpracování jejího územního plánu. Během F. působení byla v Ostravě zahájena rekonstrukce a stavba nových zdravotních zařízení (krajská a městská nemocnice), revitalizována a budována nová dopravní infrastruktura (výstavba nových svinovských a frýdlantských mostů, obnova mostu Pionýrů, nové linky městské hromadné dopravy). F. podporoval řadu kulturních a sportovních aktivit. 1965 a 1985 byl oceněn Řádem práce, 1975 Řádem Vítězného února. S manželkou Jiřinou, roz. Fuskovou, měl syna Jiřího F.(* 1952). Dožil v rodišti. L: K. Jiřík, Správní a územní rozvoj města Ostravy, in: Ostrava 13, 1985, s. 116, 119, 121; B. Przybylová – J Šerka, Muži s mocí. portréty představitelů města Ostravy 1918–1989, 1999, s. 50–51; Slezsko 10, s. 63–64; https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Folt%C3%BDn (přístup 11. 8. 2020). JIŘÍ FOLTÝN