FREJVALD Miloš 25. 7.1940-1975: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 15: Řádka 15:
 
  | jiná jména =  
 
  | jiná jména =  
 
  | znám jako =  
 
  | znám jako =  
  | vzdělání = geolog, petrolog
+
  | vzdělání =  
 
  | alma mater =  
 
  | alma mater =  
 
  | zaměstnavatel =  
 
  | zaměstnavatel =  
Řádka 36: Řádka 36:
 
  | web =  
 
  | web =  
 
}}
 
}}
 +
'''FREJVALD, Miloš''', ''* 25. 7. 1940 Litomyšl, † 1975 ?, geolog, petrolog''
 +
 +
Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK (specializace petrografie
 +
u B. Hejtmana), se 1963 spolu s Marií Hamtilovou-Röhlichovou a Petrem Jakešem stal aspirantem nově budovaného
 +
Geologického ústavu ČSAV (GÚ ČSAV) v Praze. Jako
 +
specialista na magmatickou a metamorfní petrologii F. pracoval
 +
v krystalinických jednotkách Českého masivu, zpočátku
 +
se zabýval geologickým mapováním a strukturně geologickým
 +
a petrologickým výzkumem v okolí styku moldanubika a moravika,
 +
ve svratecké antiklinále a sousedních jednotkách v oblasti
 +
Českomoravské vrchoviny (ve spolupráci s M. Fajstem).
 +
Druhou oblastí terénního výzkumu se stala jihovýchodní část
 +
středočeského plutonu, zejména těleso táborského syenitu
 +
(též táborský masiv). Tuto neobvyklou melanokrátní horninu
 +
řady granit–syenit porovnával s charnockitovou sérií známou
 +
z prekambrických štítů, což však další badatelé neakceptovali.
 +
Rovněž usiloval o řešení strukturních vztahů táborského syenitu
 +
a sousední sušicko-votické pestré série v okrajové části
 +
šumavského moldanubika. Podílel se na spolupráci s geology
 +
n. p. Uranový průzkum Příbram, kteří v té době ve středočeském
 +
plutonu vyvíjeli rozsáhlou prospekční aktivitu a poskytovali
 +
materiál z technických prací pro výzkum. Studie literatury
 +
o charnockitech přivedlo F. k zájmu o granulity. Jako téma
 +
kandidátské práce si zvolil granulitová tělesa u Kříšťanova
 +
a Prachatic v šumavském moldanubiku v jižních Čechách. Patřil
 +
k prvním československým geologům, kteří mohli provádět
 +
mikrochemické analýzy horninotvorných nerostů na elektronovém
 +
mikroanalyzátoru (mikrosonda), díky tomu prokázal
 +
u granulitů a ortorul ze zkoumaných těles vícefázovou metamorfózu, v závěru s rekrystalizací v podmínkách amfibolitové. Výsledky tohoto výzkumu otiskl londýnský ''Mineralogical Magazine'' (1974).
 +
 +
Po ukončení aspirantury, obhájení kandidátské práce a získání
 +
titulu CSc. (1967) určitou dobu ještě pracoval v GÚ ČSAV,
 +
poté obtížně hledal zaměstnání kvůli postupující duševní
 +
chorobě. Ještě 1974 krátce pracoval ve výpočetním středisku
 +
Ústředního ústavu geologického v Praze; o závěru F. života se
 +
nepodařilo zjistit přesnější údaje.
 +
 +
'''D:''' Krystalinikum svratecké antiklinály a přechodné oblasti k moldanubiku
 +
na listu Bystřice nad Pernštejnem (M-33-93-B), in: Zprávy o geologických
 +
výzkumech v roce 1962, 1963, s. 62–64 (s M. Fajstem); Zpráva
 +
o strukturním poměru táborského syenitu a moldanubika, in: Čas. Mineral.
 +
Geol. 9, 1964, č. 1, s. 93–94 (s P. Jakešem); Vírsko-bystřická dislokace na
 +
jv. okraji svratecké antiklinály, in: tamtéž, s. 99–102 (s M. Fajstem); Zpráva
 +
o geologickém mapování v sedlecké kotlině (M-33-83-B, M-33-90-A),
 +
in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963, sv. 1, 1964, s. 32–34
 +
(s P. Jakešem); Styk svorové zóny a svratecké klenby jihovýchodně od Víru
 +
na Moravě, in: Sborník geologických věd, Řada G, sv. 7, 1965, s. 37–57;
 +
Charnockitické horniny, in: Čas. Mineral. Geol. 11, 1966, 4, s. 475–483
 +
(s P. Jakešem); Táborský masív – příklad geneze hornin charnockitového
 +
charakteru na jihovýchodním okraji středočeského plutonu (M-33-90-C),
 +
in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, sv. 1, 1966, s. 18–20
 +
(s P. Jakešem); Granulitické horniny, in: Čas. Mineral. Geol. 14, 1969,
 +
č. 3–4, s. 399–410; Structural Characteristics of Charnockitic Granitoid of
 +
the Tábor Massiv and Adjacent Moldanubicum (Southeastern Part of the
 +
Central Bohemian Pluton), in: tamtéž 16, 1971, č. 4, s. 389–396; Low-pressure re-metamorphism of granulite and orthogneiss complexes in the Křišťanov and Prachatice Massifs (southern Bohemia), in: Mineralogical
 +
Magazine (London) 39, 1974, s. 612–613; Melanocratic blastomylonitic
 +
rocks in the center of the Tábor Massif (southeastern part of the Central
 +
Bohemian Pluton), in: Věstník Ústředního ústavu geologického 50, 1975,
 +
s. 105–108.
 +
 +
'''L:''' Z. Kukal, Geologové České geologické služby 1919–2001, 2002,
 +
s. 107; F. Fediuk, Předčasná geologická úmrtí, in: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 16, 2008, č. 1, s. 134.
 +
 +
Pavel Vlašímský
 +
 
[[Kategorie:1940]]
 
[[Kategorie:1940]]
 
[[Kategorie:Litomyšl]]
 
[[Kategorie:Litomyšl]]
 
[[Kategorie:1975]]
 
[[Kategorie:1975]]

Verze z 23. 11. 2017, 16:29

FREJVALD Miloš
Narození 25. 7. 1940
Místo narození Litomyšl
Úmrtí 1975
Povolání 11 - geolog

FREJVALD, Miloš, * 25. 7. 1940 Litomyšl, † 1975 ?, geolog, petrolog

Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK (specializace petrografie u B. Hejtmana), se 1963 spolu s Marií Hamtilovou-Röhlichovou a Petrem Jakešem stal aspirantem nově budovaného Geologického ústavu ČSAV (GÚ ČSAV) v Praze. Jako specialista na magmatickou a metamorfní petrologii F. pracoval v krystalinických jednotkách Českého masivu, zpočátku se zabýval geologickým mapováním a strukturně geologickým a petrologickým výzkumem v okolí styku moldanubika a moravika, ve svratecké antiklinále a sousedních jednotkách v oblasti Českomoravské vrchoviny (ve spolupráci s M. Fajstem). Druhou oblastí terénního výzkumu se stala jihovýchodní část středočeského plutonu, zejména těleso táborského syenitu (též táborský masiv). Tuto neobvyklou melanokrátní horninu řady granit–syenit porovnával s charnockitovou sérií známou z prekambrických štítů, což však další badatelé neakceptovali. Rovněž usiloval o řešení strukturních vztahů táborského syenitu a sousední sušicko-votické pestré série v okrajové části šumavského moldanubika. Podílel se na spolupráci s geology n. p. Uranový průzkum Příbram, kteří v té době ve středočeském plutonu vyvíjeli rozsáhlou prospekční aktivitu a poskytovali materiál z technických prací pro výzkum. Studie literatury o charnockitech přivedlo F. k zájmu o granulity. Jako téma kandidátské práce si zvolil granulitová tělesa u Kříšťanova a Prachatic v šumavském moldanubiku v jižních Čechách. Patřil k prvním československým geologům, kteří mohli provádět mikrochemické analýzy horninotvorných nerostů na elektronovém mikroanalyzátoru (mikrosonda), díky tomu prokázal u granulitů a ortorul ze zkoumaných těles vícefázovou metamorfózu, v závěru s rekrystalizací v podmínkách amfibolitové. Výsledky tohoto výzkumu otiskl londýnský Mineralogical Magazine (1974).

Po ukončení aspirantury, obhájení kandidátské práce a získání titulu CSc. (1967) určitou dobu ještě pracoval v GÚ ČSAV, poté obtížně hledal zaměstnání kvůli postupující duševní chorobě. Ještě 1974 krátce pracoval ve výpočetním středisku Ústředního ústavu geologického v Praze; o závěru F. života se nepodařilo zjistit přesnější údaje.

D: Krystalinikum svratecké antiklinály a přechodné oblasti k moldanubiku na listu Bystřice nad Pernštejnem (M-33-93-B), in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1962, 1963, s. 62–64 (s M. Fajstem); Zpráva o strukturním poměru táborského syenitu a moldanubika, in: Čas. Mineral. Geol. 9, 1964, č. 1, s. 93–94 (s P. Jakešem); Vírsko-bystřická dislokace na jv. okraji svratecké antiklinály, in: tamtéž, s. 99–102 (s M. Fajstem); Zpráva o geologickém mapování v sedlecké kotlině (M-33-83-B, M-33-90-A), in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963, sv. 1, 1964, s. 32–34 (s P. Jakešem); Styk svorové zóny a svratecké klenby jihovýchodně od Víru na Moravě, in: Sborník geologických věd, Řada G, sv. 7, 1965, s. 37–57; Charnockitické horniny, in: Čas. Mineral. Geol. 11, 1966, 4, s. 475–483 (s P. Jakešem); Táborský masív – příklad geneze hornin charnockitového charakteru na jihovýchodním okraji středočeského plutonu (M-33-90-C), in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, sv. 1, 1966, s. 18–20 (s P. Jakešem); Granulitické horniny, in: Čas. Mineral. Geol. 14, 1969, č. 3–4, s. 399–410; Structural Characteristics of Charnockitic Granitoid of the Tábor Massiv and Adjacent Moldanubicum (Southeastern Part of the Central Bohemian Pluton), in: tamtéž 16, 1971, č. 4, s. 389–396; Low-pressure re-metamorphism of granulite and orthogneiss complexes in the Křišťanov and Prachatice Massifs (southern Bohemia), in: Mineralogical Magazine (London) 39, 1974, s. 612–613; Melanocratic blastomylonitic rocks in the center of the Tábor Massif (southeastern part of the Central Bohemian Pluton), in: Věstník Ústředního ústavu geologického 50, 1975, s. 105–108.

L: Z. Kukal, Geologové České geologické služby 1919–2001, 2002, s. 107; F. Fediuk, Předčasná geologická úmrtí, in: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 16, 2008, č. 1, s. 134.

Pavel Vlašímský