FRIČ Dušan 11.3.1924-2.1.1989: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 36: Řádka 36:
 
| poznámky =  
 
| poznámky =  
 
| web =  
 
| web =  
| citace =  
+
| citace = Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 398
 
}}
 
}}
 
'''FRIČ, Dušan''', ''* 11. 3. 1924 Zlonice (u Slaného), † 2. 1. 1989 Praha, geograf''
 
'''FRIČ, Dušan''', ''* 11. 3. 1924 Zlonice (u Slaného), † 2. 1. 1989 Praha, geograf''

Aktuální verze z 16. 11. 2019, 18:18

Dušan FRIČ
Narození 11.3.1924
Místo narození Zlonice (u Slaného)
Úmrtí 2.1.1989
Místo úmrtí Praha
Povolání 12- Geograf
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 398

FRIČ, Dušan, * 11. 3. 1924 Zlonice (u Slaného), † 2. 1. 1989 Praha, geograf

Pocházel z učitelské rodiny. Maturoval na reálném gymnáziu ve Slaném (1943), po znovuotevření českých vysokých škol po druhé světové válce studoval 1945–50 dějepis–zeměpis na UK v Praze (disertace Džbánská vrchovina, RNDr. 1952). Krátce působil ve školské praxi, 1951 nastoupil na Přírodovědeckou (resp. Geologicko-geografickou) fakultu UK, kde v Geografickém ústavu působil jako asistent, tajemník katedry, krátce i tajemník fakulty. 1958 přešel na Vysokou školu pedagogickou v Praze, zreorganizovanou 1964 na Pedagogickou fakultu UK, kde byl odborným asistentem na katedře geografie a geologie, od 1979 na katedře předškolní pedagogiky. Externě přednášel na Vysoké škole pedagogické v Ústí nad Labem.

Odborně se zabýval především zeměpisem Československa a Evropy, na fakultách byl znám zejména jako vynikající organizátor exkurzí (hlavně po ČSSR a NDR); podílel se na zpracování Mištěrovy Geografie krajů ČSSR (1984), pro niž napsal část týkající se Prahy a Středočeského kraje. Sestavil oceňované turistické průvodce a často přednášel pro veřejnost. Jeho dílo zůstalo roztroušeno v časopiseckých článcích, např. Lidé a země (1952–57 člen redakční rady), Sborník Československé společnosti zeměpisné, Přírodní vědy ve škole. Pro Příruční slovník jazyka českého psal hesla ze zeměpisu.

D: Problematika regionálně geografického výzkumu. Určeno pro postgraduální studium, 1970; Autoroutenatlas ČSSR (spoluautor textové části), Berlin 1980; Československo (průvodce), 1976, 2. vyd. 1982 (s kol.); Podblanicko (s kol.), 1990.

L: Seznam osob UK, 1967, s. 385; V. Häufler, Dějiny geografie na Univerzitě Karlově 1348–1967, 1968, s. 240, 250, 276, 375, 383; M. Muchová, RNDr. D. F. šedesátiletý, in: Sborník Československé geografické společnosti 89, 1984, s. 57–58; C. Votrubec, RNDr. D. F. zemřel…, in: tamtéž 94, 1989, s. 135.

Jiří Martínek