Verze z 16. 11. 2019, 19:15, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FRIC Ota 20.6.1901-16.1.1988

Z Personal
Ota FRIC
Narození 20.6.1901
Místo narození Praha
Úmrtí 16.1.1988
Místo úmrtí Zlín
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 394

FRIC, Ota, * 20. 6. 1901 Praha, † 16. 1. 1988 Zlín, hudební historik, pedagog, popularizátor

Syn policejního obvodního inspektora Štěpána F. a jeho manželky Marie. Po studiích na gymnáziu v Praze (1912–19) pokračoval na UK v oborech čeština, francouzština a hudební věda (1920–30), promoval na základě disertační práce České libreto. Od 1925 působil jako učitel nejprve v Trenčíně (1925 až 28), poté až do 1948 v Kroměříži. Hojně přispíval do periodik: Lidové noviny, Naše pravda (Zlín), Kroměřížan, do hudebních časopisů Hudební věstník a Tempo. Psal články o hudbě, divadle a kultuře obecně, o hudební pedagogice, pořádal také přednášky. 1948–49 působil jako zemský školní inspektor v Brně, 1949–56 jako pracovník školského odboru Krajského národního výboru v Gottwaldově (Zlíně), 1956–61 jako ředitel Krajského ústavu pro další vzdělávání učitelů. Podílel se na činnosti různých kulturních organizací a spolků (člen spolku Moravan). Vedl hudební sekci Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, založenou 1952 (pozdější Socialistická akademie). Publicisticky se věnoval zachycení hudební historie především Kroměřížska a Zlínska, uveřejňoval řadu bibliografických soupisů. V rukopise zůstala Bibliografická rukověť pro hudební pracovníky a nevydané Paměti Vincence Janáčka.

D: Památník Moravana v Kroměříži (redakce), 1933; Od kořenů k větvím. Dvě kapitoly o kroměřížské hudební tradici (s J. Spáčilem), 1936; Dějiny české hudby a vlastivědná práce regionální, 1940; Z velké doby hudební Kroměříže, 1940; Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku, 1941; Antonín Dvořák a Kroměříž. Zrcadlo dokumentů a zpráv, 1946; Ferdinand Vach, 1948; Vzorný učitel František Blaha, organisátor výchovných koncertů v Gottwaldově, 1956; Vývoj hudební kultury na jihovýchodní Moravě, 1963.

L: HS 1, s. 346–347; http://www.ceskyhudebnislovnik.cz (stav k 11. 11. 2014); http://www.encyklopedie.brna.cz (stav k 29. 4. 2014).

P: Archiv UK, Praha, Matriky UK, inv. č. 7, Matrika doktorů UK VII. (1928–1931), s. 3289.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Vlasta Reittererová