Verze z 17. 11. 2019, 18:21, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FRIEDRICH z Friedenberka Jan Václav Blažej 1714-23.12.1783

Z Personal
Jan Václav Blažej FRIEDRICH z Friedenberka
Narození 1714
Úmrtí 23.12.1783
Místo úmrtí Praha
Povolání 43- Významný představitel obecní správy
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 429

FRIEDRICH z Friedenberka, Jan Václav Blažej, * 1714 ?, † 23. 12. 1783 Praha, purkmistr

F. otec Jan Kašpar byl pražským měšťanem, povýšeným 1753 do šlechtického stavu (za hrdinství, prokázané v čele pražské městské hotovosti během válek o dědictví rakouské po 1740). F. působil zpočátku v městské radě Starého Města a v dalších městských úřadech (přednosta mostního úřadu). Po smrti purkmistra J. V. Vejvody 1757 prozatímně převzal vedení města a v březnu 1758 byl potvrzen jako primátor. Funkci vykonával pětadvacet let až do smrti. Efektivně spravoval město v době tereziánských a josefínských reforem, které průběžně uváděl do praxe; za jeho úřadování byly 1764 sjednoceny míry a váhy a 1770–71 zavedeno číslování domů v Praze. Zasloužil se o zrušení příkopu mezi Starým a Novým Městem a o vysázení stromořadí na nynější Národní třídě, o zásobování obyvatelstva při hladomoru 1771–72. Dal přestavět zámeček v Libni na letní sídlo pražských primátorů (z té doby pochází i zámecká rokoková kaple) a k údajnému osmistému výročí zbudování kostela sv. Václava na Proseku (podle Václava Hájka z Libočan) 1770 dal tuto památku opravit. 1772 byl obviněn ze zneužití městského majetku, ale soudem plně osvobozen. Po jeho smrti nebyl úřad obsazen a byl nahrazen funkcí purkmistra spojených měst pražských (od 1784). Libeňská ulice V Zahradách byla 1940–45 přejmenována podle F. jako Friedenbergova [sic!].

L: RSN 3, s. 247–248; OSN 9, s. 710; MSN 2, s. 882; BL 1, s. 388 (s datem * 4. 2. 1714 Měrovice nad Hanou); K. J. Erben, Die Primatoren der königl. Altstadt Prag, 1858, s. 213–235; M. Lašťovka a kol., Pražský uličník 2, 1998, s. 378.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek