FRIND Antonín Ludvík 9.10.1823-28.10.1881

Z Personal
Antonín Ludvík FRIND
Narození 9.10.1823
Místo narození Hanšpach (dnes Lipová /u Šluknova/)
Úmrtí 28.10.1881
Místo úmrtí Litoměřice
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
53- Historik

FRIND, Antonín Ludvík (též Anton Ludwig), * 9. 10. 1823 Hanšpach (dnes Lipová /u Šluknova/), † 28. 10. 1881 Litoměřice, církevní historik, biskup litoměřický

Seminář absolvoval v Litoměřicích, kde byl 1847 vysvěcen na kněze. První roky působil jako kaplan ve Varnsdorfu, 1851–58 byl katechetou a profesorem na vyšším gymnáziu v Litoměřicích. 1857 vydal modlitební knihu pro studenty Deus, lux, laetitia et salus mea. 1859–68 řídil gymnázium v Chebu. K výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého vyšel spis Der geschichtliche heilige Johannes v. Nepomuk (1861, později upravený F. synovcem, Václavem F.). Během chebského pobytu vydával čtyřdílné církevní dějiny Die Kirchengeschichte Böhmens im Allgemeinen und in ihrer besonderen Beziehung auf die jetzige Leitmeritzer Diöcese (1862–78) a učebnici katolické apologetiky pro rakouská gymnázia (Lehrbuch der katolischen Apologetik für die fünfte Classe der österreichischen Gymnasien, 1863), kterou 1869 přeložil do češtiny Tomáš Střebský. Současně F. uveřejnil stručné dějiny litoměřické diecéze (Kurze Geschichte der Bischofe von Leitmeritz, 1867) a brožurku o pobytu potomka srbské dynastie Jiřího Brankoviće v Chebu (Der Banus, Graf und Despot der Serben und Raizen Georg Branković als Bewohner von Eger, 1868).

1869 byl F. zvolen kanovníkem metropolitní kapituly – Chrámu sv. Víta v Praze, jako její archivář a knihovník uspořádal nově archiv. 1873 se stal děkanem kapituly u sv. Apolináře.

1872 byl jmenován mimořádným členem KČSN, která vydala jeho spis Urkunden über die Bewilligung des Laienkelchs in Böhmen unter Kaiser Ferdinand I. (1873). Téhož roku uveřejnil biografii pražských biskupů a arcibiskupů (Die Geschichte der Bischöfe und Erzbischöfe von Prag…) a pamětní knihu k devítistému výročí založení pražské diecéze (Gedenkbuch des neunhundertjährigen Jubiläums der Errichtung des Prager Bisthums, gefeiert im Jahre 1873, 1874). Menší studie věnoval litoměřické diecézi, 1877 zpracoval pamětní spis věnovaný chrámu sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu (Andenken an die hundertjährige Jubelfeier der Vollendung und Einweihung der Pfarrkirche SS. Petri et Pauli in Warnsdorf am 29. Juni 1877. Festpredigt). 1869 obdržel titul rytíř Řádu Františka Josefa.

1879 byl povolán do Litoměřic jako biskup, ale úřad vykonával jen krátce. Tehdy vyšla jeho sbírka kázání (Im Kreuze ist Heil! Sieben Fasten-Betrachtungen über die wichtigsten Zeitfragen, 1880, česky jako V kříži jest spasení, 1884) a pastýřský list k oslavám dvousetletého výročí katedrály sv. Štěpána (1881). Byl pohřben v biskupské hrobce na litoměřickém hřbitově.

L: Na uvítanou Jeho Milosti Nejdůstojnějšiho pána pana Antonína Ludvíka F., biskupa litoměřického … v Loukově dne 13. září L. P. 1879; J. Kouble, Ohlas radosti ku slavnosti dosednutí na stolec biskupský Antonína Ludvíka F. v Litoměřicích, dne 22. června 1879; W. Frind, Dr. A. L. F., Bischof von Leitmeritz: († 28. Oktober 1881), 1883; (sine), Der Episcopat der Gegenwart in Lebensbildern dargestellt. Dr. A. L. F., Bischof von Leitmeritz, Würzburg 1883; OSN 9, s. 716; BOS 4, s. 319–320; MSN 2, s. 884; OSND 2/1, s. 751; ÖBL 1, s. 369; BL 1, s. 390; ADB 49, s. 148–149; NDB 5, s. 615; A. Zelenka, Die Wappen der böhmischen und mährischen Bischöfe, Regensburg 1979, s. 117; H. Bachmann, A. L. F. (1823–1881) als böhmischer Kirchenhistoriker. Eine Erinnerung zum 100. Todesjahr des Leitmeritzer Bischofs, in: Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schlesien 6, 1982, s. 261–270; Kutnar, s. 357; J. Dobiáš, Litomericensium Episcoporum series, 1985; týž, Litoměřické medailóny, in: Katolické noviny 37, 1985, č. 48, s. 5; Čáňová, s. 24; J. Macek, Biskupství litoměřické. Biskupové a osudy litoměřické diecéze 1655–2005, 2005, rejstřík.

P: V. Petera. Géniové Církve i vlasti. Sv. 3 (rkp. v knihovně Katolické teologické fakulty UK), dostupné též na: http://www.cdct.cz/petera/data/dil.III/pet.5.jpeg (stav k 11. 11. 2014); SOA, Litoměřice, matrika nar. řkt. f. ú. Lipová (1805–1824), s. 445.

Eva Novotná