FROLÍK Zdeněk 10.3.1933-3.5.1989

Z Personal
Zdeněk FROLÍK
Narození 10.3.1933
Místo narození Zlonice (u Slaného)
Úmrtí 3.5.1989
Místo úmrtí Praha
Povolání 1- Matematik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 453-454

FROLÍK, Zdeněk, * 10. 3. 1933 Zlonice (u Slaného), † 3. 5. 1989 Praha, matematik

Po maturitě na Jungmannově gymnáziu v Litoměřicích (1952) studoval 1952–57 na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Na škole se poté stal aspirantem Miroslava Katětova a od 1959, po obhajobě kandidátské disertační práce, vědeckým pracovníkem; 1964 získal hodnost DrSc. Od 1965 působil trvale v Matematickém ústavu ČSAV, od 1976 do konce života jako vedoucí oddělení základních matematických struktur.

Uveřejnil více než sto padesát vědeckých článků z obecné topologie, teorie míry, deskriptivní teorie množin a prostorů. Publikoval v Československu, Polsku, SSSR, Japonsku, USA, 1967–72 byl hostujícím profesorem na prestižních univerzitách v USA (Cleveland, Baton Rouge, Buffalo, Pittsburgh). Spolu s Miroslavem Katětovem se významně podílel na přípravě druhého vydání monografie Eduarda Čecha Topological Spaces (1966). Z F. iniciativy vznikl na počátku sedmdesátých let v Matematickém ústavu proslulý seminář z uniformních prostorů; výsledky dosažené skupinou studentů a aspirantů zaměřených na kombinatoriku, topologii a matematickou analýzu byly pravidelně publikovány ve sbornících ústavu (Seminar Uniform Spaces) a s velkým ohlasem prezentovány na mezinárodních Pražských topologických sympoziích (Prague Topological Symposium).

Za vynikající vědecké výsledky se F. dostalo i vysokého oficiálního uznání: státní cena (1972) a cena ČSAV (1975).

D: výběr: An Example Concerning Countable Compact Space, in: Czechoslovak Mathematical Journal 10 (85), 1960, s. 255–257; A Survey of Separable Descriptive Theory of Sets and Spaces, in: tamtéž 20 (95), 1970, s. 406–467; On Uniform Spaces, in: Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae 16, 1975, s. 189–199; A Note on Countably Determined and Distinguishable Sets, in: tamtéž 28 (1987), s. 43–51.

L: J. Pelant – P. Simon, Z. F., in: Časopis pro pěstování matematiky 115, 1990, č. 3, s. 319–329 (s bibliografií); ČBS, s. 157; Tomeš 1, s. 346.

Ivo Kraus