Verze z 15. 4. 2018, 19:47, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku GANS Joachim 1550 na GANS Joachim †?1596 bez založení přesměrování)

GANS Joachim †?1596

Z Personal
Joachim GANS
Narození pol. 16. stol.
Místo narození Praha
Úmrtí po 1596
Povolání 12- Geograf

GANS, Joachim (též Chajjím), * pol. 16. stol. Praha ?, † po 1596, hornický odborník, cestovatel

Pocházel z rozvětvené židovské rodiny usazené ve Vestfálsku, Porýní a v Čechách. Často zmiňované příbuzenství s astronomem Davidem G. (1541–1613) nebylo doloženo. Žil zřejmě nějaký čas v Jáchymově, kde se seznámil s hornickými technologiemi popsanými Agricolou ve spisu De re metallica. 1581 byl G. doložen v Keswicku v severozápadní Anglii, kde vzkvétala těžba měděné rudy. Díky svým znalostem a poté co se mu podařilo zjednodušit proces čištění rud, byl G. zařazen do expedice R. Greenvilla, která v dubnu 1585 vyplula z Plymouthu, aby se pokusila kolonizovat pobřeží Severní Ameriky.

Se zastávkou na Portoriku přistáli členové výpravy koncem června 1585 na ostrově Roanoke u pobřeží Severní Karolíny. Prohlédli si terén a založili osadu, kde zanechali asi stovku kolonistů; nato Greenvillovy lodě odpluly. Mezi osadníky zůstal i G. a tři němečtí horníci. Úspěšně přežili zimu a na člunech prozkoumali část pobřeží, G. přitom sbíral vzorky nerostů. Během jara jim docházely potraviny, a tak se násilím pokusili získat jídlo od indiánů, přitom však zahynul indiánský náčelník Wingina. Osadníky zachránil v červnu 1586 příjezd anglické expedice F. Drakea a M. Frobishera, která měla jen doplnit zásoby. Tehdy však osadu zasáhla bouře s krupobitím, která zničila úrodu. Velitelé se rozhodli osadníky evakuovat a ukončit pokus o kolonizaci.

G. se vrátil do Anglie, několik let pracoval v měděných dolech v Neath na anglicko-velšském pomezí (poblíž Bristolu). V září 1589 byl údajně uvězněn za rouhání. Při výsleších prohlásil, že je žid původem z Prahy. Byl deportován do Londýna, později Anglii opustil. Pravděpodobně se usadil v Brunšvicku, kde se těžila měď. Počátkem 1596 si „brunšvický žid“ téhož jména, snad sám G., koupil dům v České Lípě; později už o něm zprávy chybějí.

L: I. Sviták, First Bohemian in America, 1992; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 161–162; G. C. Grassl, J. G. of Prague. The First Jew in English America, in: American Jewish History 86, June 1998, č. 2, s. 195–217; týž, The Search for the First English Settlement in America, b. m. 2006, s. 221–243; (tp), Začal to J. G., in: Roš chodeš 73, 2011, č. 5, s. 7; https://en.wikipedia.org/ (stav k 17. 6. 2015).

Jiří Martínek