Verze z 28. 11. 2019, 17:27, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GARDAVSKÝ Čeněk 20.11.1910-11.6.1978

Z Personal
Čeněk GARDAVSKÝ
Narození 20.11.1910
Místo narození Kroměříž
Úmrtí 11.6.1978
Místo úmrtí Praha
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 566

GARDAVSKÝ, Čeněk (pův. jm. Vincenc), * 20. 11. 1910 Kroměříž, † 11. 6. 1978 Praha, hudebník, muzikolog

Jeho otec i děd byli kroměřížskými varhaníky. Po absolvování reálného gymnázia v rodišti (1928) studoval G. hru na varhany a dirigování na brněnské konzervatoři (1929–33). Na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval u V. Helferta hudební vědu; 1937 obhájil disertační práci Damasus Brosmann a Scto Hieronymo (PhDr.). 1937–39 vykonal státní zkoušky z hudby pro střední školy a učitelské ústavy. Byl tajemníkem Státního ústavu pro lidovou píseň, knihovníkem hudebněvědného semináře a docentem pro hudební výchovu na Soukromé dvouleté pedagogické akademii při Filozofické fakultě MU. 1939–46 působil v brněnském rozhlase; nejprve jako zvukový režisér, od září 1940 programový referent a od července 1945 vedoucí hudebního oddělení. 1944/45 byl také členem zkušební komise pro učitele hudby. 1946–67 pracoval v hudebním oddělení ministerstva školství, kde se zabýval zejména koncertním životem a inicioval větší uplatnění soudobé české hudby na koncertech. S kolektivem autorů zpracoval slovník žijících českých skladatelů Skladatelé dneška (1961), jehož rozšířená verze byla vydána také anglicky a francouzsky (Contemporary Czechoslovak Composers, 1965; Les compositeurs tchécoslovaques contemporains, 1966). Jako ředitel Hudebního studia byl 1967–70 představeným Pražského komorního orchestru a zaštiťoval finanční, organizační i odbornou podporu mladých interpretů, včetně vysílání na zahraniční soutěže. V tomto oboru pracoval i v důchodu, kdy se Hudební studio stalo součástí Českého hudebního fondu. Zpracoval řadu hesel pro slovníky, přispíval do českých i zahraničních hudebních časopisů, psal předmluvy především k českým skladbám, spolupracoval na jejich revizích. Vystupoval jako klavírista, cembalista a varhaník. Komponoval drobné skladby a upravoval lidové písně.

D: Chrámové a varhanní skladby Leoše Janáčka, in: Musikologie 3, 1955, s. 330–342; Mozartovy opery v Praze, in: Opera Annual, London 1955; 10 let české hudby, Bucureşti 1955; Česká varhanní tvorba 1–3, 1954, 1956 a 1958 (předmluvy).

L: HS 1, s. 360–361; O. Fric, Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku, 1941, s. 54; Č. G., in: Hudební rozhledy 13, 1960, s. 909; nekrolog, in: tamtéž 31, 1978, s. 366; http://www.ceskyhudebnislovnik.cz (stav k 26. 5. 2015).

P: NA, Praha, osobní spis ve fondu ministerstva školství a kultury; MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 7902, matrika nar. řkt. f. ú. Kroměříž – sv. Mořic, fol. 376.

Mojmír Sobotka