Verze z 29. 11. 2019, 18:27, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GAYER Jan Kryštof Karel ?1668-16.11.1734

Z Personal
Jan Kryštof Karel GAYER
Narození ?1668
Úmrtí 16.11.1734
Místo úmrtí Praha
Povolání 77- Hudební skladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 582

GAYER, Jan Kryštof Karel (též Gaier, Geyer, Johann Christoph Karl), * ?1668, † 16. 11. 1734 Praha, hudební skladatel, regenschori, kapelník

Do Prahy přišel v dětském věku zpívat jako choralista. Poté studoval práva, což mu později (1712) umožnilo vykonávat funkci německého registrátora apelačního soudu. Okolo 1690 byl činný v hudebním provozu Chrámu sv. Víta. Asi 1701 se stal ředitelem kůru pražské Lorety, kde působil až do 1726. Současně zastával funkci dómského kapelníka, kterou získal již 1705 jako nástupce M. Wentzeliho (po patnácti letech příležitostné bezplatné výpomoci ve svatovítském chóru). Současně pečoval o chrámovou hudební sbírku. Rozšířil její repertoár o nové italské kompozice, které studoval a sbíral, a rovněž o vlastní díla duchovní hudby. Přičinil se také o doplnění instrumentáře katedrální kapely o nové nástroje. Ve vlastních skladbách bohatě využíval nápadité kombinace zvukových možností instrumentálních i vokálních hlasů. Vliv italské duchovní hudby, kterou dobře znal, byl v jeho díle patrný. Patřil k obratným skladatelům zejména v kontrapunktu, využíval rovněž kompozice pro dva sbory. Sbírka hudebnin, kterou G. shromáždil, byla po jeho smrti prodána křižovnickému hudebnímu archivu. Autografy jeho skladeb, které se na tomto kůru provozovaly, se tam zachovaly dodnes. Oblibu G. děl dokládají i dochované opisy z kůrů řady kostelů na území českých zemí.

Také G. syn Vojtěch (též Adalbert, ?1700–1758) se stal hudebníkem; působil jako violoncellista v kapele svatovítské katedrály. Byl rovněž kompozičně činný. Zastupoval otce v době jeho nemoci (kolem 1730), ale nástupnické místo dómského kapelníka nezískal.

D: výběr: Requiem in c; Requiem in F; Dies irae; Missa S. Wenceslai; Regina coeli; dvousborové Te Deum; Lamentatione in F.

L: Dlabač 1, sl. 449; Pazdírek, s. 306; HS 1, s. 363; MGG, Personenteil 7, sl. 656–657; V. Němec, Pražské varhany, 1944, s. 148; J. Fukač, Křižovnický hudební inventář 1, 1959, s. 115–116 (disertační práce, FF MU, Brno); T. Volek, Pražská Loreta jako hudební instituce, in: O. Pulkert, Domus Lauretana Pragensis. Catalogus artis musicae 2, 1973, s. 12–15; V. Koronthály, Hudební sbírka Kryštofa G., 1977 (diplomová práce, Ústav hudební vědy FF UK, Praha); http://www.musicologica.cz, stav k 3. 9. 2015); M. Kostílková, Nástin dějin svatovítského hudebního kůru, in: J. Štefan, Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae, 1983, s. 23–27.

P: NK, Praha, Souborný hudební katalog, RISM A/I, A/II (Répertoire International des Sources Musicales, http://www.rism.info, stav k 3. 9. 2015).

Zuzana Petrášková