Verze z 19. 12. 2019, 12:15, kterou vytvořil Martínek (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GAZDA Josef 17.4.1901-10.5.1989

Z Personal
Josef GAZDA
Narození 17.4.1901
Místo narození Kovalovice (okres Prostějov)
Úmrtí 10.5.1989
Místo úmrtí Nitra (Slovensko)
Povolání

18- Představitel přírodních věd

61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 583

GAZDA, Josef (též Jozef ), * 17. 4. 1901 Kovalovice (u Prostějova), † 10. 5. 1989 Nitra (Slovensko), ochránce přírody, pedagog

Pocházel z rolnické rodiny Josefa G. a Barbory, roz. Ošťádalové. 1913–21 studoval na gymnáziu v Kroměříži, 1921–25 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. 1926–27 učil na reálném gymnáziu v Hustopečích, 1927–28 v Příbrami. Od 1928 žil a pracoval na Slovensku. Zpočátku působil na gymnáziích: 1928–29 ve Spišské Nové Vsi, 1929–35 v Trenčíně a v Michalovcích, 1935–60 v Nitře. Od 1960 pracoval v nitranském Pedagogickém institutu, resp. na Pedagogické fakultě (od 1964), kde vedl 1961–69 katedru přírodopisu, biologie a geologie. 1970 odešel do penze.

Na fakultě přednášel G. geologii, mineralogii, petrografii a ochranu přírody. Vychoval novou generaci přírodovědců a ochránců přírody, prosazoval vyučování předmětů souvisejících s ochranou přírody. Poukazoval na potřebu spolupráce s lesními hospodáři, zemědělci a vodohospodáři; shromažďoval a sestavoval sbírky přírodnin. Jako okresní konzervátor Státní ochrany přírody se 1948–75 zasloužil o vyhlášení přírodních rezervací v okolí Nitry (1950 Vtáčnik, 1952 Zoborská lesostep a Lupka, 1954 Žibrica). Ochranu přírody propagoval rovněž rozsáhlou osvětovou, přednáškovou a publikační činností, 1952–89 pracoval jako člen a předseda Okresního výboru Slovenského svazu ochránců přírody a krajiny v Nitře. 1968 mu byl udělen titul zasloužilý učitel, 1971 byl vyznamenán Cenou města Nitra, poté medailemi Pedagogické fakulty v Nitře (1976, 1984).

D: studie, výběr: Fenologické pomery v oblasti Nitry v decéniu 1951 až 1960, in: Sborník Pedagogického inštitútu v Nitre. Prírodné vedy, 1963, s. 21–48; Vonkajšie školské prostredie niektorých základných deväťročných škôl na okolí Nitry, in: tamtéž, 1964, s. 81–101; Stav erudície k ochrane prírody u poslucháčov prírodopisu na Pedagogickej fakulte v Nitre v škol. roku 1963/64 až 1965/66, in: tamtéž 1967, s. 37–43; Trend výchovy k ochrane prírody na základných deväťročných školách Nitrianskeho okresu, in: tamtéž 1971, s. 7–17.

L: J. Blaško, Profesor J. G. osemdesiatročný, in: Spravodaj Oblastného nitrianskeho múzea, 1981, s. 63–65; Významné osobnosti Nitry, Nitra 1998, s. 44–45; M. Mikuš – Ľ. Strohnerová, Osobnosti vedy trenčianskeho regiónu, Trenčín 2003, s. 89; Osobnosti botaniky na Slovensku, Bratislava 2010, s. 160–161; BLS 3, s. 89–90.

Ľudmila Ďuranová